16. november skal KV «Jan Mayen» døpes.

KV «Jan Mayen» døpes i neste uke

Skipet er det første i rekken av tre skip som skal erstatte Nordkapp-klassen fra 1980-tallet.

Publisert

Kystvaktsjef Oliver Berdal letter på sløret overfor Forsvarets forum og røper en stor begivenhet på fartøyfronten:

– De største fartøyene er det vi kaller helikopterbærende ytre Kystvakt, hvor vi blant annet har en isbryter og er i ferd med å innfase helt nye fartøy av den såkalte Jan Mayen-klassen. Dåp på første fartøy er 16. november, sier Berdal.

Prislapp på 6,8 milliarder kroner

I september 2021 ankom skroget til det første fartøyet i Jan Mayen-klassen verftet Vard Langsten i Tomrefjord. I tiden frem mot år 2024 skal Kystvaktens fartøyer i Nordkapp-klassen erstattes av tre nye fartøyer som skal tjene det norske folk, Kystvakten, kystnasjonen Norge og det norske forsvar i mange tiår fremover.

De tre nye kystvaktfartøyene i Jan Mayen-klassen skal døpes «Jan Mayen», «Bjørnøya» og «Hopen». I dag består Kystvakten av en flåte på 15 fartøyer, der fire av disse er helikopterbærerende.

Jan-Mayen-klassen har en lengde på 136,4 meter, bredde på 21,4 meter og etm deplasement på 9.612 tonn. Den totale kostnadsrammen for selve prosjektet er på 6,8 milliarder norske kroner.

Det første skipet i Jan Mayen-klassen ankom Vard Langsten for utrustning i september i fjord, etter at skroget ble bygget ved Vards skrogverft i Romania.

Utrustes med militært taktisk ledelsessystem

Barane skriver videre at Jan Mayen-klassen er designet for å ha en utholdenhet på åtte uker med normal driftsprofil, og har lugarkapasitet for 100 personer. Og når det gjelder militære kapasiteter:

– Fartøyene skal utrustes med militært taktisk ledelsessystem (TMS) som inkluderer helikopterkontrollkapasitet, militære kommunikasjonssystemer, kanon og mitraljøser, sensorer og IKT-systemer, ifølge Barane.