Finnøy-ansatt vant pris på Verftskonferansen

Student og ansatt, Igor Pekarskiy, hos Finnøy Gear & Propeller ble kåret og hedret som årets vinner av stipend fra Skipsbyggerienes fond for forskning og utdannelse.

Publisert Sist oppdatert

I forkant av årets verftskonferanse etterlyste Norsk Industri kandidater til å motta stipend fra Skipsbyggerienes fond for forskning og utdannelse som forvaltes av styret i Maritim Bransjeforening. Formålet er å fremme utdanning av ansatte i Norsk Industri sine medlemsbedrifter som utdanner seg fra fagarbeider til ingeniør med bachelor- eller mastergrad.

Ut ifra en helhetsvurdering av Igor Pekarskiys faglige kunnskaper og personlige ferdigheter i kombinasjon med en svært godt gjennomført fagprøve, så ble det besluttet av ledelsen å nominere han.

Igor Pekarskiy har fullført det prestisjetunge utdanningsprogrammet teknisk- og allmenne fag (TAF) utdannelsen ved Haram Videregående Skole. Han har gått i lære hos Finnøy Gear & Propeller siden høsten 2017 som ledet opp til fagprøve i CNC-maskineringsfaget sommeren 2021 med karakteren "meget godt bestått», i tillegg til oppnåelse av spesiell studiekompetanse.

Samme år startet han på et 5-årig masterstudium i kybernetikk og robotikk ved NTNU i Trondheim. Det har vært til stor hjelp i produksjonsplanleggingen at etter han gikk over til å være fulltidsstudent har utvist stor arbeidskapasitet og arbeidet i produksjonen ved ferie og helligdager, skriver Finnøy Gear & Propeller i en melding.

Igor ble invitert til å delta i en paneldebatt om kompetanse og rekruttering under konferansen, og ble gledelig overrasket da han ble ropt opp som vinner av et stipend på kr. 25 000,- over høyttaleren.

Hans kollegaer i salen ble mindre overrasket siden han utmerket seg tidlig i virksomheten som både lærevillig, kunnskapsrik utenom det alminnelige og evner til å sette seg inn i faglige problemsstillinger på egenhånd. Igors nærmeste leder, Jan-Olof Karlsson, er svært stolt over Han. Jan-Olof anser stipendordningen for å være et nyttig tiltak i sektoren for å bidra til å øke andelen fagarbeidere som velger videreutdanning, da de går en tid i møte med et mulig underskudd på ingeniører med praktisk forståelse og arbeidserfaring.