Valgte Mærsk ECO-delivery

Europris har valgt Mærsks ECO Delivery for å redusere selskapets klimagassutslipp fra den sjøbårne logistikken betydelig.

Publisert Sist oppdatert

Med sine 280 butikker i Norge er Europris en av de ledende importørene av varer fra asiatiske land. Mærsk og Europris har hatt et langvarig samarbeid om frakt. 

Med ECO Delivery Ocean tilbyr Mærsk sine kunder muligheten til å håndtere transporter fullstendig med sertifisert grønt drivstoff til en fast kostnad. De tilsvarende klimagassbesparelsene bekreftes til kundene med et sertifikat, og disse transportene vil bli fritatt fra EU Emissions Trading System (ETS) av Maersk i fremtiden.

Europris er blant de første kundene som sender 100 % av lasten sin med Mærsks ECO Delivery. 

Europris har som mål å redusere sine CO2-utslipp i tråd med Parisavtalen og 1,5°C-målet, og selskapet jobber mot nullutslipp innen 2050. 

- Reduksjon av våre klimagassutslipp er et viktig strategisk mål for selskapet vårt. Samarbeidet med partnere som søker moderne løsninger og muligheter er derfor avgjørende for å nå våre ambisjoner, sier Pål-Christian Andersen, logistikkdirektør i Europris. 

Selskapet reduserer sine klimagassutslipp fra havtransport med ECO Delivery med mer enn 80 %, eller over 3 270 tonn CO2 ekvivalenter i 2023 og ytterligere 6 250 tonn CO2 ekvivalenter i 2024. 

Dette er muliggjort ved å erstatte fossilt brensel på Maersk-skip med andregenerasjons-skip biodiesel eller biometanol basert på råmaterialer av avfall.