Eskalering av sikkerheten

Dagens congestion Shanghai (Foto:veljidosabhai.com)
Til manges fortvilelse kom amerikanernes “Statement regarding legislation to require 100% container scanning” helt i slutten av juli. Tiltaket begrunnes med at anti-terror programmet i USA skal forsterkes. Det betyr kort og godt at ALLE containere skal sjekkes i lastehavn før transport til USA. Det er snakk om en fem-års frist før dette blir praksis.

Demokratene utbasunerer utviklingen som en seier etter at de fikk flertall i Kongressen. Det hevdes at fjorårets Safe Ports Act har vært for forsiktig når det gjelder sikkerheten. Men noen hevder at dette er demokratenes måte å vise Kina at de mener alvor, og med dette kan Kina-importen holdes i sjakk.
Forslaget høres utrolig ambisiøst ut, i hvert fall hvis man tror at dette ikke skal berøre effektiviteten i transportkjeden som er så viktig for hele den globale økonomiske utviklingen. Hver eneste container som skal til USA, skal altså scannes før lasting, i motsetning til det som har vært tilfelle etter 9/11, at kun containere som virker mistenkelig skal undersøkes.
Et relevant spørsmål, som ikke er besvart, er om Department of Homeland Security har kapasitet til raskt å eksaminere millioner av bilder som oversendes fra de forskjellige lastehavnene i verden?
Eller er det rett og slett en “Oppskrift til komplett kaos”? I dag er havneforsinkelser et formidabelt problem generelt sett, og det gjelder så absolutt også containere. Dette har allerede ført til dyrere frakter og til syvende og sist høyere priser for forbrukerne. Hvordan skal det bli når 100 prosent scanning iverksettes?
Man skulle tro at det måtte være bedre å arbeide intelligent og med fokus på potensielle steder/havner i stedet for å sette hele verden i arbeid på vegne av ett land alene.

Plenty av boxer
I 2006 importerte USA noe slikt som 18,4 millioner containere (teu equivalent). Er det mulig å sjekke disse uten å påføre store forsinkelser? Skal containeren sjekkes i avskiperlandets havn, eller i siste havn (ved for eksempel omlasting) før kursen settes for USA?
Hvis det første, innebærer det at scannere må installeres selv i den minste havn som eksporterer varer til USA. Eller hvis man velger sjekk i store transhipment havner, vil det utvilsomt føre til svære forsinkelser og fordyrelser.
Så kommer det til å bli stilt spørsmål om utstyret som skal brukes. Det hjelper lite å sjekke hver eneste boks hvis ikke utstyret holder mål. Nåværende utstyr sies å plukke opp helt uinteressante “varer” som forskjellige typer avfall, noe som forsinker lasteprosedyrene.
Lobbyister for shipping- og importindustriene er skuffet over den foreslåtte lovgivningen fordi de mener at Safe Ports Act som ble vedtatt av Kongressen i fjor, gjorde det som kunne gjøres i en praktisk verden for å redusere terrorrisikoen ved import av last. Ett av tiltakene var et nytt Secure Freight Initiative hvorved amerikanske tollfasiliteter ble installert i noen av de mest sensitive havnene for å gjøre screening mest mulig effektiv.

Ønsket ikke
Department of Homeland Security var imot forslaget, og det samme var amerikanske tollmyndigheter og regjeringens sikkerhetseksperter. U.S. Chamber of Commerce var selvfølgelig av samme oppfatning, og det gjaldt også alle som steller med transport av containers. EU var imot, og det samme var andre europeiske land, inkludert Norge.
En begrunnelse for motstanden var at Kongressen ikke en gang hadde vurdert fundamentale kritiske spørsmål om hvordan et slikt system ville operere i virkeligheten.
I oktober gikk europeiske skipsrederier, havneoperatører og firmaer innen varehandelen til felles front mot forslaget, og hevdet at det ville ha “disastrous effects” på handelen. Operasjonen i europeiske havner ville bli urimelig forsinket og resultere i behov for mer lagringskapasitet som havnene vil få store problemer med å fremskaffe. Havnene og tilførselsområdene vil bli ytterligere “congested”.
EU ventet fortsatt på avklaring fra USA om hvordan regelverket skal settes ut i praksis. EU-havner har allerede investert noe slikt som Euro 12,5 milliarder for å følge opp strengere sikkerhetsregler etter September 11, inkludert ISPS regelverket.
Kanskje er det et lite håp i det fjerne, for representanter for USA og EU møttes i november og sies å ville arbeide mot en løsning mellom partene innen 2009.
Håpet blant mange er nå at saken stoppes i forbindelse med presidentvalget om ett år, men hvor realistisk er det når det er demokratene, valgets sannsynlige vinner, som ønsker å iverksette container inspeksjonene.

DEL