Arendalsuka:

Styreleder Oskar Grimstad og adm. dir. Tor Arne Borge i Kystrederiene overrekker rapporten om klimastudier til Maria Varteressian, politisk rådgiver for Klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide (Ap).

Maritimt klimapartnerskap er helt nødvendig for nå målene

Kystrederiene sin klimaanalyse viser at det er mulig å nå klimamålene for sjøtransporten med målrettede tiltak.

Publisert Sist oppdatert

DNV har på oppdrag av Kystrederiene gjennomført en analyse på hvordan nærskipsfarten skal kunne nå klimamålene.

Under Arendalsuken ble analysen overlevert til Klima- og Miljødepartementet, med målsettingen om å etablere ett forpliktede klimapartnerskap mellom Regjeringen og næringslivet.

Vil bidra til raskere fornyelse

- Denne rapporten skal leses med stor interesse! Vi vil nå sammen med næringen arbeide med en grønn omstillingspakke som virkelig kan bidra til en raskere fornyelse, uttalte Maria Varteressian, rådgiver for klimaministeren under overrekkelsen av analysen.

Skipsfarten utgjør i dag underkant av tre prosent av globale klimautslipp, men står for frakt av omtrent 80 prosent av alle varer. Det gjør sjøtransport til den mest klimavennlige og effektive transportformen. Likevel skal også skipsfarten omstille seg til å møte utslippsmålene.

- Gjennom et forpliktende klimapartnerskap, med sterke virkemidler, er det fullt mulig å nå klimaforpliktelsene til nærskipsfarten, uttaler Tor Arne Borge, administrerende direktør i Kystrederiene.

Hva skal til for å nå klimamålene?

DNV sin studie viser hva som skal til for å nå målene om 50 prosent reduksjon i utslipp i 2030 og 100 prosent reduksjon innen 2050. De ulike scenariene i rapporten viser hvordan støtteordninger, avgiftsøkninger og utslippskrav vil påvirke utslippsreduksjoner.

I rapporten fremkommer det at de betydelige reduksjonene oppnås ved innfasing av karbonnøytrale drivstoff. I våre scenarioer blir karbonnøytral ammoniakk den dominerende karbonnøytrale energibæreren i flåten, sammen med komprimert hydrogen.

Den foreslåtte CO2-avgiftsøkningen i Norge vil, selv om den gir en effekt, ikke være tilstrekkelig for å gi en halvering av utslippene i 2030. Rapporten peker derfor på investeringsstøtte som helt avgjørende for å nå målene.

Få fart på det grønne skiftet

- Gjennom en forpliktende avtale, som inneholder ulike og skreddersydde tiltak som treffer hele næringen, kan vi nå de fastsatte klimamålene. Et slikt samarbeid kan virkelig få fart på det grønne skiftet, avslutter Borge.

Overrekkelsen av rapporten ble avsluttet med en politisk debatt. Debatten ble ledet av Oskar Grimstad, styreleder i Kystrederiene. Panelet bestod av Mary-Ann Mostraum (Roslagen Shipping), Maria Varteressian (politisk rådgiver for Espen Barth Eide, AP), Alfred Bjørlo (V), Rasmus Hansson (MDG) og Olve Grotle (H).