Anette Roll Richardsen er ansatt som direktør for DNVs forretningsområde Cyber Security i Norge.

Hun skal lede DNVs satsing på cybersikkerhet i Norge

Anette Roll Richardsen er ansatt som direktør for DNVs forretningsområde Cyber Security i Norge. Hun skal lede et voksende team av eksperter på IT- og OT-sikkerhet i en fase der DNV oppskalerer arbeidet med å beskytte kunder og kritisk infrastruktur mot økende cyberrisiko.

Publisert Sist oppdatert

SC Media har kåret Anette Roll Richardsen til en av Europas 50 mest innflytelsesrike kvinner innen cybersikkerhet. Roll Richardsen har over 20 års erfaring innen cybersikkerhet og finans, og har dokumenterte resultater i å lede ekspertteam som sikrer samfunnet mot cybertrusler.

Stor etterspørsel etter cybersikkerhetstjenester

Roll Richardsen har vært administrerende direktør i Watchcom Security Group de siste fem årene. I DNV skal hun lede arbeidet med å bistå nordiske industrikunder (inkludert maritim, energi- og produksjonssektoren) i å identifisere sårbarhet knyttet til cybersikkerhet, etablere effektive forsvarstiltak, og dokumentere sikkerhetsstatus overfor interessenter. Dette er et forretningsområde hvor DNV opplever stor etterspørsel og rask vekst.

– DNV har en sjelden kombinasjon av bred ekspertise fra industribransjen, teknologisk dybdekunnskap og talenter innen cybersikkerhet. Dette setter oss i en utmerket posisjon til å få en enda større innvirkning på sikring av liv, verdier og miljø i en tid der kritisk infrastruktur blir stadig mer nettverksbasert og sårbar for cybersikkerhetstrusler. Jeg gleder meg til å ta fatt på denne unike muligheten og bidra til å nå DNVs ambisiøse vekstplaner innen cybersikkerhet, sier Roll Richardsen.

Liv A. Hovem, administrerende direktør for DNVs Accelerator.

Nøkkelperson for satsingsområde

– Det er med stor glede vi ønsker Anette Roll Richardsen velkommen til DNV. Hun har inngående kunnskap, ekspertise og høy anseelse i cybersikkerhetsmiljøet i Norge. Dette er svært verdifullt for våre kunder, og av stor betydning når vi intensiverer arbeidet med å bekjempe cybertrusler som oppstår stadig oftere og som er stadig mer komplekse og kreative, sier Liv A. Hovem, administrerende direktør for DNVs Accelerator.

Cybersikkerhet er satt i sentrum i DNVs vekststrategi. Selskapet bygger opp betydelig virksomhet innen cybersikkerhetsrisikostyring gjennom oppkjøp og partnerskap, og ved å rekruttere topprangerte eksperter. I november 2021 slo DNV seg sammen med Applied Risk, et selskap med hovedkontor i Amsterdam som spesialiserer seg på industriell cybersikkerhet. DNV kunngjorde i februar 2023 et offentlig tilbud om oppkjøp av det finske selskapet Nixu Corporation, som spesialiserer seg på cybersikkerhetstjenester.

Anette Roll Richardsen er president for Women in Cyber Security (WiCyS) Norge og sitter i styret til den norske grenen av den internasjonale IT-foreningen ISACA.