Senior Vice President for Regulatory Affairs i Corvus Energy, Kolbjørn Berge.

Har fått typegodkjenninga over eit halvår før dei må

Typegodkjenninga gjeld for deira cybersikkerheitsnotasjon på kontroll- og overvakningssystemet til Orca Energy Storage System (ESS)

Publisert Sist oppdatert

Dette betyr at Corvus Energy sitt kontroll- og overvakingssystem, saman med datainnsamling gjennom Lighthouse, har fyllt alle krav til sikkerheit, kvalitet og ytelse knytta til cybersikkerheit, skriv dei i ei pressemelding. 

Desse krava er skissert av DNV sine regler for klassifisering, og er innanfor kravspesifikasjonen E27, (Ships Pt. 6 kap. 5, avsnitt 21 Cybersikkerhet, på linje med IACS UR E27.) 

Corvus Energy har oppnådd denne milepålen i god tid før fristen som er sett av i International Association of Classification Societies (IACS) for å gjera cybersikkerheits krav obligatorske for nybygg som vert bygd etter 1. juli 2024. 

E27 handlar i korte trekk om cybersikkerheiten rundt systema og utstyret om bord i skipet. Det er eit krav alle leverandørar må forholda seg. 

I pressemeldinga frå Coruvs Energy skriv dei at dette demonstrere deira forpliktingar til å sikra den ytterste sikkerheit og beskyttelse for deira energilagringssystem og dataene dei handterar.

Endra tilnærming

Dei siste åra har Coruvs endra si tilnærming til overvaking og dataanalyse, skriv dei i pressemeldinga. Innsamling av data frå hundrevis av systeminstallasjonar og etablering av Coruvs Vessel Information Portal har betra selskapet si evne til å overvaka og analysera systemytelsar. 

Dette gjer det mogelg med fjernovervaking, noko som kan spara tid og kostnader for reiar, hevdar dei.

Senior Vice President for Regulatory Affairs i Corvus Energy, Kolbjørn Berge, understrekar betydningen av å oppnå DNVs Typegodkjenning for Cyber Security. 

- Datainnsamling og maskinlæring er nøkkelen til å få djuptgåande driftskunnskap og sanntidsdiagnostikk av batterisystemet. Konstant overvakning gjer oss i stand til å sjå at systemet brukast rett, og det aukar sikkerheita betydleg ettersom me kan oppdaga unormale verdiar på eit tidleg stadium og ta grep før dei vert kritiske.