Til venstre: Bergenseren, Terje Løvøy, Senior Partner i Lovoy. Til høyre: Kaptein Naoki Saito, daglig leder for maritim opplærings- og utdanningsavdeling, ClassNK.

SMS skal bli mer brukervennlig

Det skal gjøre det enklere for sluttbrukerne.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding går det fram at det internasjonale klasseselskapet ClassNK og Lovoy fra Norge har signert en avtale om å samarbeide om utvikling og implementering av mer brukervennlige sikkerhetsstyringssystemer (SMS).

Lovoy har fremhevet at mange SMS-er har blitt så komplekse at de mister sluttbrukeren – sjøfolkene, av syne. I pressemeldingen peker de på at hvis prosedyrene er brukervennlige, vil folk bruke dem mer med redusert risiko for feil. 

Bransjen står overfor mange nye krav som gjør brukervennlig SMS-design enda mer kritisk. Å introdusere elementer som LNG-drivstoff vil mest sannsynlig gjøre SMS-er enda mer kompliserte, skriver de. 

- Kvalitet er ikke en kvikk-fiks, det handler om å gjøre varige endringer. ClassNK er en verdensleder innen kvalitetsstyring. Sammen vil ClassNK og Lovoy gjøre varige endringer ved å lære opp rederier til permanent å stoppe sine ansatte fra å putte unødvendig kompleksitet inn i prosedyrene,  sier Senior Partner i Lovoy, Terje Løvøy.

ClassNK har engasjert seg i SMS-revisjoner for 6000 fartøy og 800 selskaper for å sikre at hvert system er i samsvar med regelverket. ClassNK har også jobbet for å gi verdifull innsikt og verktøy for å forbedre sikkerhetspraksis.

Begge parter er enige om at altfor komplekse SMS-er ikke bare er et problem, men også en forbedringsmulighet. Med signeringen av denne samarbeidsavtalen vil de to partene gå sammen for å støtte og forbedre sikkerheten til sjøs.

- For å støtte rederienes kontinuerlige sikkerhetsarbeid, er ClassNK forpliktet til å undersøke alle mulige tilnærminger for å øke sikkerhetsstandarder. Jeg er glad for å gå sammen med Lovoy for å utforske potensial og tiltak som vil bidra til denne bestrebelsen, sier Naoki Saito, daglig leder for maritim opplærings- og utdanningsavdeling, ClassNK