Cadeler har signert en stor kontrakt med Ørsted.

Cadeler signerer kjempekontrakt

Danske Cadeler A/S, som er notert på Oslo Børs kunngjør, at de har signert to kontrakter med Ørsted for havvindparken Hornsea 3 i Storbritannia.

Til sammen utgjør de to kontraktene en meget stor kontraktstildeling i størrelsesordenen 500 - 700 millioner Euro.

Kontrakten vil, ifølge en pressemelding, posisjonere selskapet i et helt nytt og strategisk forretningsområde som en full-service T&I-leverandør innen fundamenteringsområdet.

Den første kontrakten er for transport og installasjon (T&I) av alle monopile-fundamenter på prosjektet. Prosjektet forventes å starte i første kvartal 2026 og avsluttes innen utgangen av samme år.

Den andre kontrakten gjelder installasjon av rundt halvparten av de nødvendige vindturbingeneratorene (WTG). Turbinprosjektet forventes å starte akkurat når fundamenteringsprosjektet er ferdig rundt fjerde kvartal 2026 og forventes å være ferdig i 2027.

Cadeler vil benytte seg av ett av sine to nybygde X-klasse fartøyer i kontrakten.

Gå inn i et nytt strategisk forretningsområde

Med mer enn 500 fundamenter installert, er Cadeler svært erfaren innen offshore fundamentering. Men dette vil være første gang selskapet vil ha ansvaret for hele T&I-fundamentomfanget og bli en fullserviceleverandør i offshore-fundamentvirksomheten. Dette betyr også at Cadeler vil være fullt ut ansvarlig for å levere sluttproduktet, inkludert en varslingsperiode for feil etter at installasjonen er fullført.

Siden dette vil være den første av mange fullservicekontrakter Cadeler planlegger å gjennomføre i fremtiden, skalerer selskapet for tiden opp med et sterkt team av prosjektledere, ingeniører og fundamenteringsspesialister på land. For dette prosjektet alene forventer Cadeler å ansette 25-30 kontorpersonell og 30-35 spesialiserte offshore-teknikere. Videre har Cadeler bestilt to spesialiserte F-klasse jack-up fartøy spesielt designet for å utmerke seg i fremtidens T&I