Det er dette produktet retten mener Brødrene Dahl har kopiert.
Det er dette produktet retten mener Brødrene Dahl har kopiert.

Eltorque vant søksmål mot Brødrene Dahl

Selskapet Eltorque har vunnet et søksmål mot Brødrene Dahl AS, angående brudd på markedsføringslovens forbud mot handlinger i strid med god forretningsskikk. Saken sentrerte seg rundt Eltorque’s bestselgende produkt, QT250, og Brødrene Dahls lansering av et kopiprodukt produsert i Taiwan.

Publisert Sist oppdatert

Saken har vært behandlet i to rettsinstanser, som begge enstemmig har slått fast at Brødrene Dahl har opptrådt i strid med god forretningsskikk, og dermed avviste alle Brødrene Dahls påstander om lovlig produktutvikling. 

Dommen er nå endelig og rettskraftig, ettersom Høyesteretts kjæremålsutvalg allerede har forkastet Brødrene Dahls anke over lagmannsrettens kjennelse.

Dommen slår ifølge en pressemelding fast at Brødrene Dahl, Eltorques tidligere nærmeste samarbeidspartner, har utført en bevisst, systematisk og særlig tett kopiering av QT250, blant annet ved å bruke produktspesifikk informasjon som ble betrodd Brødrene Dahl under deres langvarige samarbeid med Eltorque. 

Salgsdirektør i Eltorque, Herman Klungsøyr
Salgsdirektør i Eltorque, Herman Klungsøyr

Som følge av dette ilegges Brødrene Dahl et evigvarende forbud mot produksjon, markedsføring og salg av kopiproduktet. Brødrene Dahl argumenterte for at forbudet skulle være tidsbegrenset, men ble ikke hørt med dette kravet.

- Dommen sender et viktig budskap om at manglende lojalitet overfor samarbeidspartnere kan føre til betydelige sanksjoner. Eltorque er glad for å endelig få slutt på denne saken, og fortsette å fokusere på å levere produkter og tjenester av høy kvalitet til våre kunder, uttaler salgsdirektør Herman Klungsøyr.