Fartøyet blir en lenge etterlengtet erstatning for dagens brann- og redningsbåt som nå er 25 år gammel og moden for utskiftning.
Fartøyet blir en lenge etterlengtet erstatning for dagens brann- og redningsbåt som nå er 25 år gammel og moden for utskiftning.

Maritime Partner bygger ny brann- og redningsbåt

Ålesundsfirmaet Maritime Partner AS har inngått en kontrakt om bygging av brannbåt til Trøndelag Brann og Redningstjeneste IKS (TBRT).

Publisert Sist oppdatert

Den nye båten - Alusafe 1800 FIFI - er en videreutvikling av båten levert til Bergen Brannvesen i 2016 og er således en velprøvd båt. Den tar med seg alle de gode egenskapene fra den tidligere båten og sammen med TBRT har den blitt tilført ytterligere forbedringer og utstyr.

Alusafe 1800 FIFI er en hurtiggående singelskrog design velegnet for høy fart i dårlig vær. Det nye fartøyet er utrustet som en redningsskøyte med avansert utstyrt for brannbekjempelse, dykking, samt bistand ved akutt forurensing i TBRTs ansvarsområde. Med et skrog tilpasset både fart og operasjon i grov sjø egner den seg perfekt til oppdraget i hele området som strekker seg fra Råkvåg/Agdenes og Indre Fosen kommune inn til kommunegrensa mot Inderøy Kommune.

Brann og redningsutstyr

Fartøyet er utrustet med vannkanoner, kran, to kraftige søkelys og varmesøkende kamera med funksjon for deteksjon av oljesøl (FLIR). Vannkanonene er koblet til en pumpe med 6000 liter/minutt kapasitet som er drevet av en separat motor.

- Denne løsningen gjør at vannkanonene og pumpen kan opereres helt separat av hovedmotororene slik at full manøvreringsevne opprettholdes under alle forhold sier Henrik Myklebust, Area Sales Manager i Maritime Partner.

Fremdriftssystem

Fremdriftssystemet som er valgt for fartøyet er Volvo Penta IPS system. Dette er ett meget økonomisk og driftssikkert system som i tillegg har ekstremt gode manøvreringsegenskaper.

Det er velegnet både for hurtige utrykninger og transitt, samtidig som det har veldig gode egenskaper for operasjoner i sakte fart under søk og redning. Det har i tillegg en funksjon som gjør at båten kan holdes i fast posisjon når oppankring ikke er mulig.

Erstatter 25 år gammelt fartøy

Dette blir en lenge etterlengtet erstatning for dagens brann- og redningsbåt som nå er 25 år gammel og moden for utskiftning.

- Beslutningen om å skifte ut eksisterende fartøy bygger på en grundig maritim ROS-analyse av potensielle hendelser vi kan komme ut for i vårt ansvarsområde, samt erfaringstall gjennom mange år sier Ola Kviteng, avdelingsleder for Beredskapsavdelingen i TBRT.

- Vi har også vektlagt at båten skal ha fasiliteter om bord for å kunne være en lederstøtteplattform på store og langvarige hendelser, for eksempel oljevernaksjoner og naturkatastrofer, og vil uten tvil ta den maritime beredskapen i Trondheimsfjorden til nye høyder. Når vi har laget kravspesifikasjonen til den nye båten har vi lagt stor vekt på å implementere den mest moderne tilgjengelige teknologien til vår bruk, samt at den skal ha stor nok toppfart til å redusere vesentlig tiden vi bruker frem til de nødstilte, sett i forhold til dagens brannbåt.

Klar til neste sommer

- Det nye fartøyet representerer et kvantesprang for oss, både teknologisk og kapasitetsmessig, sier Roy Welle, Skipsfører og Fagansvarlig Sjøredning i TBRT.

- Vi ser veldig frem til å ta den i bruk allerede til sommersesongen neste år. Vi er veldig stolte og glade for å få levere en ny Alusafe 1800 FIFI. Dette befester vår posisjon som den ledende leverandøren av de største og mest avanserte brannskøytene i Norge sier Peder Myklebust, CEO i Maritime Partner.