Akrivfoto av MS «Kvitnos».

Forprosjekt får tilskudd fra Enova

TECO 2030, BLOM Maritime og Samskip mottar ENOVA-tilskudd til et forprosjekt om “retrofit” av Samskips LNG-fartøy med brenselceller og hydrogenbrensel.

Teco 2030 mottar sammen med BLOM Maritime og Samskip et tilskudd på 500.000 kroner til et forprosjekt som har som mål å ettermontere Samskip sitt fartøy «Kvitnos» med TECO 2030 brenselceller og hydrogenbrensel, skriver TECO 2030 i en pressemelding. 

Prosjektet skal redusere utslippene fra det LNG-drevne fartøyet. Skipet opererer ukentlig mellom Rotterdam, Nederland og langs mesteparten av den norske kysten til Hammerfest. Ved å bytte til utslippsfri hydrogenteknologi, blir partnerne forente i deres mål om å redusere klimagassutslippene.

Målet med prosjektet er å forberede en investeringsbeslutning om å ettermontere «Kvitnos». Prosjektet har også som mål å legge til rette for langsiktige hydrogendrivstoff-kontrakter på grunn av fartøyets faste rute, går det fram i pressemeldingen. 

Blom Maritime vil støtte skipsarkitekter, røringeniører og strukturingeniører for å produsere dokumentasjonen som trengs for å oppnå foreløpig godkjenning av brenselcelle- og hydrogen-drivstoffløsningen. De har sin hovedkompetanse innen engineering for ettermonteringsløsninger.

Samskip er et multimodalt logistikkselskap som tilbyr transporttjenester til lands, til sjøs, med jernbane og med fly over hele verden. Gruppen har en årlig omsetning på 900 millioner EUR, og har for tiden kontorer i 24 land og et nettverk som dekker 35 land.

Samskip har allerede ett hydrogen-drevet containerskip under bygging i SeaShuttle-prosjektet. 

Dette nye ettermonteringsprosjektet med «Kvitnos» kan bli Samskips andre hydrogenprosjekt.