HAMEK i Harstad er sikret en storkontrakt med forsvaret.

HAMEK med storkontrakt

Harstad Mekaniske Verksted (HAMEK) får kontrakten for midtlivsoppdatering av kystvaktskipet «Harstad».

– Det er omsyn til beredskapen som gjer at vi tildeler HAMEK denne kontrakten. Regjeringa er kjend med utfordringane HAMEK har fått etter at Noreg innførte sanksjonane mot Russland. Vi vil sikre at Nord-Noreg har både tilstrekkeleg stor tørrdokk og tryggleiksklarert personell til å ta imot større militære fartøy, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i ei pressemelding.

KV «Harstad» er eit norsk kystvaktskip oppkallaF etter byen Harstad. Skipet er bygd for kystvakt og beredskapsoppgåver, mellom anna fiskerikontroll, moglegheit for tunge slep og oljevern. I tillegg er skipet designa for å ta om bord ubåt redningssystem. 

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, næringsminister Jan Christian Vestre og administrerande direktør Jan Oddvar Olsen i HAMEK.

– HAMEK er ei norskeigd hjørnesteinsbedrift i Harstad. Verftet er viktig for Forsvarets beredskap fordi verftet rår over den einaste tørrdokka i Nord-Noreg som er stor nok til å ta inn større norske eller allierte militære fartøy. Selskapet har mange tilsette, inkludert tryggleiksklarert personell til arbeid på Forsvarets fartøy. Av omsyn til beredskapen tildeler vi oppdraget til HAMEK, seier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

235 millioner

– Verfta bidreg til viktige arbeidsplassar langs kysten. Regjeringa har tett dialog med verftsnæringa om utfordringane dei opplever og korleis vi framover kan ta vare på viktig kompetanse i næringa. Ved å tildele denne kontrakten til HAMEK sikrar vi vår egen beredskap og sørger for at vi beheld viktig kompetanse også i nord, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

HAMEK og tilgangen til tørrdokka er sentral for Forsvarets operative evne i Nord-Noreg. Tørrdokka bidreg til rask reparasjon av Forsvarets større fartøy. Alternativet er å slepa eit skadd fartøy langs kysten til eit verft lengre sør, noko som både er ressurskrevjande og risikabelt. Nærleik til Forsvarets fasilitetar i Ramsund er også ein fordel for dokka i Harstad.

Prosjektet har ei styringsramme på 235 millionar 2023-kroner.