Baring sitt anlegg.

Nå satser rederiet på landbasert oppdrett

Ugland-konsernet og Knut N.T. Ugland styrker seg på eiersiden gjennom det nyetablerte selskapet Ugland Seafood som nå blir majoritetseier i Baring Group. De satser på landbasert oppdrett i Farsund.

– Vi kan bekrefte at spaden går i jorden før sommerferien, og allerede fra neste høst skal vi levere 1 200 tonn postsmolt årlig, klare for utsetting i sjø hos oppdrettere langs kysten, sier administrerende direktør Kjell Rege i Baring Farsund.

Teknologien til anlegget leveres av Optiras AS og skal bygges på verftet til Leirvik AS på Stord.

Knut Ugland, eier Ugland Seafood sammen med Sandvikfamilien fra Fitjar. De kjøper seg nå opp i Baring Group.

Finansieringen av første byggetrinn skjer gjennom en emisjon i Baring Group som eier Baring Farsund.

Ugland-konsernet og Knut N.T. Ugland styrker seg på eiersiden gjennom det nyetablerte selskapet Ugland Seafood som nå blir majoritetseier i Baring Group.

– Akvakultur er en fremtidsrettet næring vi ønsker å ta langsiktig del i, og dette prosjektet har alle forutsetninger for å lykkes. Teknologien som skal brukes er banebrytende. Skalerbarheten i prosjektet gjør at vi kan bygge en av Norges viktigste aktører innen landbasert oppdrett i Farsund de kommende årene, sier Knut Ugland, som eier Ugland Seafood sammen med Sandvikfamilien fra Fitjar.

Total investeringsramme for fullt utbygd anlegg er anslått til mellom fire og fem milliarder kroner, og i første omgang investerer Baring nærmere 300 millioner kroner i utbyggingen de neste 12 månedene. 

Samtidig investerer Ugland Seafood 90 millioner kroner i Baring i en emisjon sammen med dagens eiere. Dette gir Ugland Seafood en eierandel på cirka 60 prosent i Baring Group, som igjen eier Baring Farsund.