I cruise-sesongen er det travle dager på Bergen Havn.
I cruise-sesongen er det travle dager på Bergen Havn.

4,2 millioner passasjerer besøkte norske cruisehavner i 2022

I 2022 var det over 20 prosent flere cruiseanløp sammenlignet med 2019. Cruiseanløpene i fjor var på rekordmange 3469 anløp. Det er 587 flere anløp enn i 2019 som også var et rekordår for cruiseturisme til Norge.

‒ Cruisetrafikken til Norge nådde en ny høyde i 2022. Ikke minst fordi mange cruiserederier kansellerte besøk til russiske destinasjoner, og i stedet la om reiseruten til å omfatte norske destinasjoner, forklarer Arve Dimmen, direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket på etatens egne sider.

‒ Den kraftige økningen kom brått på oss og skapte noen utfordringer med loskapasitet, men bidro samtidig til økt kunnskap om hvilke endringer som må til om en videre vekst i cruisetrafikken skal fortsette, blant annet innen vintercruise. En tettere og mer strukturert dialog med næringen, utvikling av tilpassede sjøsikkerhetstjenester og større forutsigbarhet gjennom tydeliggjøringer i regelverket er noen av tiltakene som Kystverket nå vurderer, påpeker Dimmen.

Forventer en gradvis økning

Cruisemarkedet har globalt, med unntak av under Covid-19 pandemien, hatt en årlig vekst på mellom 5-7 prosent de siste årene. Tall fra kystdatahuset.no viser at det mellom 2013 og 2022 har vært en gradvis økning i antall cruiseanløp og cruisepassasjerer til norske destinasjoner ‒ med opp mot 1070 flere anløp og 990 000 flere passasjerer.

Ifølge 2021-analysen «Trender og utvikling i cruisetrafikken i norske farvann mot 2040» som DNV har laget på oppdrag fra Kystverket, forventes Norge å få en jevn økning av antall cruiseskip også i årene fremover. Dette er på bakgrunn av en voksende global cruiseflåte. I tillegg vil gjennomsnittsstørrelsen på cruiseskipene til Norge trolig fortsette å øke. Eldre cruiseskip som ikke oppfyller forventede strengere miljøkrav vil etter hvert forsvinne fra norske farvann.

Stadig flere cruisepassasjerer

Totalt besøkte 4,267 millioner passasjerer norske cruisehavner i 2022, sammenlignet med 4,084 millioner passasjerer i 2019. For 2023 estimerer Kystverket at tallet vil øke til 4,856 millioner passasjerer. Dette estimatet er regnet ut fra gjennomsnittlig antall passasjerer om bord per havn i 2022 og fremskrevet med forventet økning i antall anløp.

I 2022 var Bergen den mest besøkte cruisedestinasjonen med 308 anløp. Ålesund var den nest mest og Tromsø den tredje mest besøkte destinasjonen med henholdsvis 240 og 213 anløp i fjor.

Med rundt 430 000 anløpende passasjerer hadde Stavanger flest cruisepassasjerer i 2022. Det er en økning på over 150 000 passasjerer siden 2016. Ålesund hadde nærmere 417 000 cruisepassasjerer i 2022, sammenlignet med om lag 180 000 i 2016.

Nye og strengere krav til utslipp fra skip i verdensarvfjordene har spesielt i Flåm, Hellesylt og Geiranger ført til en nedgang i cruiseanløp. Det gjelder også i enkelte havner der man har satt begrensninger på antall skip og passasjerer. Det har ført til at trafikken går til andre havner.

Flere miljøvennlige cruiseskip

I den eksisterende cruiseflåten og nybygg gjøres det innsats for å utvikle mer miljøvennlige løsninger om bord og bruk av alternative drivstoffkilder. De siste årene ser vi økning spesielt blant cruiseskip med høy score på ESI (Environmental Ship Index). Flere av disse cruiseskipene hadde mange norgesbesøk i 2022. I fjor fikk 13 cruiseskip rabatt for å ha høy miljøprofil, målt ved en ESI-score på minst 50.

‒ Utviklingen de siste årene tyder på at både Kystverkets rabatt for skip med høy ESI-score og flere norske havners rabatt til cruiseskip med høy ESI-score og/eller EPI-score (Environmental Port Index), har medført at næringen har satt inn mer miljøvennlig tonnasje på cruise i Norge, forklarer seniorrådgiver Harald Borgø i Kystverket.

Flere cruiseskip og norske havner har eller vil få tilkoblingsmulighet til landstrøm, noe som vil gi reduksjon i utslipp når de ligger til havn.