Gå til innhold
Annonse
"Los 116" ble levert i 2008.
"Los 116" ble levert i 2008.
Annonse

Dockstavarvet bygger en serie om fyra snabbgående 17-meters lotsbåtar till Norska Kystverket. Maskineriet levereras av Rindö Marine AB och består av två Volvo Penta D16-motorer på 750 hk @ 1900 rpm (rating 2) med Twin Disc MGX 5145-backslag.

Prototypen som levererades 2008 var utrustad med större maskiner (2 x 1000 hk) och ställbara propellrar vilket gav en toppfart på strax över 27 knop. När Kystverket sedan beställde de påföljande fyra seriebåtarna reviderades projektkraven i ett försök att minska driftkostnaderna. Detta har gett upphov till en mycket gynnsam designspiral. Lägre framdriftseffekt och vanliga backslag med fasta propellrar har resulterat in en viktreduktion på ca 3 ton. Mindre bränsleförbrukning har i sin tur gjort att bränsletankarna kunnat bantas från 4000 liter till 3000 liter med bibehållen aktionsradie.

Totalt har deplacementet minskats med nästan 4 ton. Farten beräknas minska med mindre än 1 knop trots att framdriftseffekten har minskas med 25%.
Med aktuell driftprofil räknar Kystverket med att spara 1 miljon NOK per år och båt. En bonuseffekt är givetvis den minskade miljöbelastningen.
I ett andra steg optimerar nu Dockstavarvet skrovlinjerna för det lägre deplacementet. Enligt varvets projektledare Håkan Wedin visar beräkningarna att med ett fartkrav på 25 knop kan framdriftseffekten minskas till 2 x 650 hk (rating 1) med ytterligare ekonomiska och miljömässiga vinster som följd.
Rindö Marine AB ligger i Stockholms skärgård och är ett av tre Volvo Penta Center för kommersiell sjöfart i Sverige. Med Rindö som bas servas återförsäljare och kunder på ostkusten.

Kystverket kontrakten
Kystverket har inngått en kontrakt verdt 40 millioner kroner med Dockstavarvet AB om bygging av tre nye losbåter. Losbåtene er tiltenkt losstasjonene i Kristiansund, Tromsø og Sandnessjøen.
“Los 120”, ”Los 121” og ”Los 122” er optimalisert for å holde vekten, brennstofforbruk og avgassutslipp så lavt som mulig. Fartøyene bygges nå på nye skroglinjer.
Fra tidligere har Kystverket signert en separat og tilsvarende kontrakt på ”Los 118” som skal leveres i juni i år. Dette fartøyet skal stasjoneres ved Ålesund losstasjon og erstatte ”Los 099” som har vært i tjeneste i 20 år.
I dag er det 26 losfartøyer i operativ tjeneste fordelt på 18 losstasjoner langs kysten. Flere av disse skal nå byttes ut i henhold til en fartøysplan for fornying av landets losbåtflåte. Fartøysplanen er utarbeidet basert på en helhetsvurdering og sammenligning av behovet for losbåter på landsbasis. I fjor ble “Los 117”, spesielt utrustet med isforsterket skrog for operasjoner i områder med is, levert til Horten losstasjon, mens en tilsvarende båttype ble i 2007 levert til Kirkenes losstasjon. Videre fikk Fedje losstasjon i fjor tildelt det nye fartøyet ”Los 116”.