Gå til innhold
Annonse

Vegvesenet utlyser utviklingskontrakt for hydrogen-ferger

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Foto: Knut Opeide
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Foto: Knut Opeide
Annonse

Statens Vegvesen utlyser en utviklingskontrakt på delvis hydrogen-drevne ferger. 

Det var en lignende kontrakt som i sin tid sørget for at den første rene batterifergen "Ampere" kom på vannet. Nå håper Vegvesenet i følge en pressemelding å utfordre redere og teknologiutviklere til å ta nullutslippsteknologien et hakk lenger.

Over 70 interessenter deltok da Vegvesenet holdt dialogkonferanse i våres, forkant av utviklingskontrakten.

- Denne utviklingskontrakten vil legge et økonomisk grunnlag for å pløye ny mark. Dette er et viktig skritt i det grønne skiftet i maritim sektor. Det er viktig for å gjøre ferjedriften vår grønn, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i meldingen. 

Fergen som vinner kontrakten skal gå på sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik på riksvei 13 innenfor Stavanger. Drift av sambandet i ti år inngår i kontrakten. Kravene i kontrakten er beregnet å redusere CO2-utslippene med over 4000 tonn per år sammenlignet med dagens utslipp. 

- Hvis vi lykkes med hydrogendrevne ferjer, vil det også ha overføringsverdi til andre deler av sjøfarten som trenger lengre rekkevidde enn elektrisk drift alene kan gi, for eksempel hurtigbåter og annen kystnær transport, sier Gustavsen.

Både hydrogen og batteri

I tillegg til å gå på hydrogen er det et krav at fergen også skal kunne driftes helelektrisk med lading fra kai.

- Ved bruk av hydrogen blir utslippet bare vann (H2O) vi unngår CO2-utslipp og lokal forurensing som diesel-motorer står for. Målet med prosjektet er å inngå kontrakt med et rederi som sammen med leverandørindustrien vil utvikle maritim hydrogenbasert nullutslippsteknologi, uttaler vegdirektøren.

Ønsker 11 nye grønne ferger

I tillegg til nullutslippsferje-kontrakten gikk Statens vegvesen torsdag også ut med rammene for ferjesambandene Molde – Vestnes i Møre og Romsdal og Mannheller – Fodnes/Hella – Vangsnes – Dragsvik i Sogn og Fjordane. Totalt omfattes dagens utlysningsrunde 11 ferger, hvorav syv blir lavutslipp og fire nullutslipp

Over Romsdalsfjorden skal det være fire ferjer med krav om to helelektriske og to som skal kunne ta ladning på hver tur og med biodrivstoff eller LNG som alternativ til elektrisitet. Kravene vil redusere CO2-utslippene med 17.000 tonn/år i forhold til dagens løsning.

På strekningene Mannheller – Fodnes og Hella – Vangnes - Dragsvik skal det bli fem ferjer som vil ta mesteparten av energien fra strømnettet og med biodrivstoff som alternativ. Her vil spares i underkanten av 9.000 tonn/år med CO2-utslipp.

Annonse