Gå til innhold
Annonse
Arkivfoto:
Arkivfoto: "Rem Poseidon".
Annonse

Fosnavågrederiet Rem Offshore fikk i tredje kvartal i år svekket sine driftsinntekter fra 421,6 til 313,6 millioner kroner. Per 30. september i år var driftsinntektene 921,4 millioner, mot 1.020,2 millioner på samme tidspunkt året før.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) i 3. kvartal var 162,2 millioner, mot 280,1 mill. i samme periode 2014. EBITDA-marginen svekket seg fra 61 prosent til 51,9 prosent. Resultat etter skatt ble 51 millioner kroner, mot 345,4.

Men rederiet er bra rustet for dårlige tider. Beholdning av kontanter var ved utgangen av årets nest siste kvartal på 473,5 mill. kroner. I tillegg kommer kortsiktige likvide investeringer på 29,7 mill., altså i overkant av en halv milliard. Egenkapitalen per 30. september 2015 var 2.391 millioner kroner. Det gir en egenkapitalandel på 31,6 prosent.

Rentebærende gjeld ved siste årsskifte var i underkant av fem milliarder kroner. Rederiets flåte omfatter 19 skip, fordelt på syv CSV-skip, 11 PSV-skip og et OCV-skip under bygging for levering 1. kvartal 2017.

Styret ser ikke spesielt lyst på markedet. Innen OCV utvikler det seg fortsatt i negativ retning. Selv med et økende antall skip i opplag har ratene fortsatt på lave nivåer . Både for PSV- og OCV-skip er ratenivået nå under operasjonskost. Også utviklingen innenfor CSV-segmentet er negativ med nedadgående aktivitetsnivå. Det forventes at offshoremarkedet vil være krevende fremover, mener styret.

Konsernets kontraktsdekning for 2016 er ca. 42 prosent, inkludert opsjoner, men eksklusiv skip i opplag ligger dekningen på 56 prosent. Tre REM-skip er opplagt i påvente av bedre markedsforhold, samt for å bidra til bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel.