Gå til innhold
Annonse
Folkeaksjonen
Folkeaksjonen

Møre og Romsdal fylkeskommune kan komme til å legge ned bokbåten “Epos.” Folkeaksjonen “Ja til bokbåt i Møre og Romsdal” har allerede samlet 600 underskrifter mot nedleggelse.

Annonse

- Det er helt uforståelig om ikke kulturen kan komme sjøveien i kystfylket Møre og Romsdal, sier Katrine Solberg som står i spissen for facebook-kampanjen “Ja til bokbåt i Møre og Romsdal.” Kampanjen har allerede samlet inn 600 underskrifter.

- Vi mener at om det skal bo folk på små steder i Møre og Romsdal, så må det skje noe der. Ingen annen institusjon har formidlet litteratur og brakt kultur ut i distriktene i så stor skala som bokbåten har gjort. I stedet for å legge ned, mener vi at bokbåten kan moderniseres og utnyttes mer, fortsetter Solberg.

- Det foregår en gradvis sniknedleggelse av bokbåten, sier tidligere bokbåtbibliotekar Vidar Kursetgjerde. Foto: Bokbåten.
- Det foregår en gradvis sniknedleggelse av bokbåten, sier tidligere bokbåtbibliotekar Vidar Kursetgjerde. Foto: Bokbåten.

En “sniknedlegging”

- Fylkesbibliotekar og fylkeskultursjef står i spissen for en sniknedleggelse av bokbåten “Epos” som har brakt bøker og kultur til barn og voksne i fylket i 55 år, hevder tidligere båtbibliotekar Vidar Kursetgjerde overfor Skipsrevyen.

- Først ble antall anløpssteder redusert fra 75 til 55, så ble åpningstiden i land redusert og dermed også mulighetsrommet for barn og voksne til å besøke båten. Deretter ble kulturtilbudet fjernet om ettermiddager og kvelder og helger. Dette gjør det selvsagt også mindre attraktivt for barnefamiliene å oppsøke bokbåten, sier Kursetgjerde.

Verdens eneste

-“Epos” er unik. Det finnes ikke maken i hele verden! sier Kursetgjerde. Jeg synes vi burde kunne ha råd til å ta vare på det unike og norske, sier Kursetgjerde. Det er mye annet vi tar vare på. Hvorfor ikke bokbåten? undrer han.

-Det er veldig viktig for både barn og voksne med et tilbud som bokbåten som kan formidle profesjonell levende kultur? Bokbåten fremmer litteratur, leseglede  og språkforståelse. Det viktige er også den fysiske kontakten du får med båten. For mange barn er dette første møte med båt i vårt maritime fylke. Og det viser barna en kreativ måte å bruke båten på, sier Kursetgjerde, til Skipsrevyen.

Fylkeskultursjefen tilråder nedleggelse

- Tilrådingen fra administrasjonen var å ikke forlenge kontrakten om en båttjeneste, men heller bruke ressursene på å forsterke de strategier og prioriteringer fylkeskommunen har tatt på fagfeltet, bekrefter fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen til Skipsrevyen. Vi fikk i oppdrag av vårt hovedutvalg å komme tilbake med en ny sak om videreutvikling av bok- og litteraturformidlingen i Møre og Romsdal, med og uten en bokbåttjeneste innenfor dagens økonomiske rammer, som er på 1,3 mill kr pluss lønnsutgifter. Dette jobber vi med. Vi skal blant annet sjekke ut i hvilken grad kommunene i Møre og Romsdal vil være med på et spleiselag. Tilbudet om bord er tilpasset de rammene vi har, sier Wedlog-Olsen.

Har seilt i 55 år

Det var Tidens Krav som først tok opp denne saken. Siden midten av sekstitallet har det vært bokbåtdrift i Møre og Romsdal. To ganger i året besøker bokbåten små bygder inne i fjordene og ute på øyene, lastet med bøker, kultur og opplevelser. Møre og Romsdal fylkeskommune finansierer og er ansvarlig for driften. Nå er det slik at fylkeskultursjefen og fylkesbiblioteksjefen i Møre og Romsdal ønsker å legge ned driften av bokbåten.  Den samme båten går også i Hordaland, men selve driften er satt ut til et folkebibliotek noe som er mer i tråd med utviklingen. Tidligere var også Sogn med på bokbåtordningen. Hva som vil skje med bokbåten i Hordaland når Sogn og Hordaland slår seg sammen er foreløpig uavklart, men dersom Møre og Romsdal gjør alvor av å nedlegge tilbudet i juni, vil den turen bokbåten nå er ute på sannsynligvis være siste reis.

Folkeaksjon

-Vi ser på bokbåten som en viktig litteratur- og kulturformidler for de som bor i utkantane i fylket vårt, sier Katrine Solberg. Vi ber Kultur- og folkehelseutvalet se på nye måter å drifte og organisere bokbåt-tjenesten på, og modernisere i stedet for å legge ned, og sikre videre drift av bokbåten i Møre og Romsdal.

 

Les også:
Annonse