Gå til innhold
Annonse
Illustrasjon: Wärtsilä Ship Design
Illustrasjon: Wärtsilä Ship Design
Annonse

Boreal Sjø og Wärtsilä Ship Design har inngått samarbeidsavtale om å utvikle en hydrogendrevet ferge til strekningen Hjelmeland-Skipavik-Nesvik. Fergestrekningen blir den aller første i verden der fartøyet skal benytte hydrogen som drivstoff.

I statsbudsjettet har Statens vegvesen fått i oppdrag å lyse ut en utviklingskontrakt for en hydrogendrevet ferge, som skal settes i drift i 2021. Fergestrekningen vil opereres av to ferger, der den ene skal være full-elektrisk, og den andre hybrid hydrogen-elektrisk med 50 prosent av fremdriften fra hydrogen.

Boreal har reservert skipsnavnet «Hydrogen», og ser frem til en spennende prosess frem mot tildeling av det aktuelle sambandet heter det i en pressemelding. Den nye fergen blir det første fartøyet i sin størrelse noensinne som drives av hydrogen i kommersiell drift, og en milepæl for transportløsninger med energi fra hydrogen.

Boreal og Wärtsilä samarbeider om å utvikle hydrogenfergen

Boreal har vært gjennom prekvalifisering for konkurransen, og er nå sammen med Wärtsilä i dialogfasen med Statens vegvesen, og arbeider i disse dager for å ferdigstille det endelige konseptet. Innleveringsfrist for ferdige løsninger og tilbud til Statens vegvesen er august 2018.

- Hydrogenferger kan være en viktig løsning for å møte kravene til lav- og nullutslippsteknologi i framtiden, og Boreal ønsker å være med på å videreutvikle denne type løsninger, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Prosjektleder for Hydrogenferge prosjektet i Boreal er Ivan Fossan, og han var en av nøkkelpersonene i utviklingen av den første elektriske fergen "Ampere".

- Kjernen i arbeidet med løsning for en ny hydrogenferge er i hovedsak knyttet til logistikk og bunkring av hydrogen, lagringsmetode og utviklingen av sikre systemløsninger som kombinerer energilagring og brenselceller opp mot skipets øvrige systemer, sier daglig leder Ove Wilhelmsen i Wärtsilä Ship Design:.

Annonse