Gå til innhold
Annonse

Gjennom havnestatskontrollene fører Paris MoU i høst en såkalt Concentrated Inspection Campaign (CIC), for å sjekke om rederiene overholder gjeldende krav for utslipp til luft. Årets kampanje startet 1. september og pågår til og med 30. november.

Annonse

Det opplyser Sjøfartsdirektoratet på sine nettsider.

Dersom fartøyet får en havnestatskontroll i kampanjeperioden, skal en egen sjekkliste med elleve spørsmål gjennomgås av inspektøren. Kampanjen gjennomføres i samarbeid med Tokyo MoU. Sjekklisten har vært tilgjengelig fra august, slik at næringen skulle ha mulighet til å forberede seg.

Målet er at Tokyo og Paris MoU skal gjennomføre omkring 10 000 inspeksjoner i løpet av kampanjeperioden.

- I forbindelse med at det fra 1. januar 2020 kommer enda strengere krav for svovelutslipp, vil Paris MoU starte en informasjonskampanje. Kampanjen innledes 1. januar 2019, og skal gi et klart signal til næringen om at havnestatskontrollene vil håndheve de nye grensene for utslipp av svovel fra første dag, skriver Sjøfartsdirektoratet på sine nettsider.

I fjor var det fokus på sikker navigasjon. Til sammen ble 4 027 skip inspisert, med gjennomgang av kampanjens sjekkliste. Av disse ble 47 skip holdt tilbake på grunn av mangler knyttet til kampanjen. 25 av de tilbakeholdte skipene var vanlige lasteskip.

Annonse