Gå til innhold
Annonse
Den sterke veksten i cruisetrafikken er ikke forenlig med Oslo som miljøby, hevder kritikere. Foto: Oslo havn.
Den sterke veksten i cruisetrafikken er ikke forenlig med Oslo som miljøby, hevder kritikere. Foto: Oslo havn.

Tidligere havnesjef fikk kritikk for å strupe cruisetrafikken i Oslo. I år legger Oslo havn opp til å ta i mot 125 cruiseskip, en vekst på 27 prosent, og 217.000 passasjerer. Nå får byrådet kritikk for at dette ikke er forenlig med “miljøbyen Oslo”. Hverken byrådslederen eller miljøbyråden vil svare.

 

 

Annonse

Miljøbyen Oslo snur og legger til rette for massiv vekst i cruisetrafikken. Mens den tidligere havnesjefen i Oslo fikk kritikk for å strupe cruisetrafikken, så arbeider den nåværende havnesjefen aktivt for å legge til rette for flere cruiseanløp til hovedstaden. Bare i år forventer Oslo havn en vekst i cruisetrafikken på 27 prosent og 217.000 passasjerer. Og ytterligere vekst i 2020.

- Vi arbeider for at Oslo kan bli snuhavn for Viking Cruises, sier havnesjef Ingvar Mathisen til Skipsrevyen. Foto: Turid Poppe.
- Vi arbeider for at Oslo kan bli snuhavn for Viking Cruises, sier havnesjef Ingvar Mathisen til Skipsrevyen. Foto: Turid Poppe.

Arbeider for at flere skal velge Oslo som snuhavn

Oslo blir snuhavn for for fire cruiseselskap i 2019 og havnesjef Ingvar Mathisen bekrefter at de nå også jobber for at Viking cruises skal få snuhavn i hovedstaden.

- Det er ikke avklart om Viking Cruises vil benytte Oslo som snuhavn, men det er noe VisitOSLO og Oslo Havn arbeider for å få til, sier Mathisen. En viktig steg for å oppnå dette målet er at Viking Cruises legger dåpen av sist kommende skip M/S «Viking Jupiter» nettopp til Oslo 6. juni i år, under Nor-Shipping – en av verdens største shipping konferanser, sier Mathisen.

Slik er forurensningen fra cruiseskip i Oslo

Av Oslo kommunes samlede utslipp står skip og havn totalt for:

 • 55.000 tonn CO2 (4% av totalen),
  • hvorav cruise 5.000 tonn (0,4% av totalen)
  • størst utslipp er fra 1) Landtransport med 62% og 2) Avfall med 21%
 • 689 tonn NOx (8,6% av totalen),
  • hvorav cruise 62 tonn (0,8% av totalen)
  • størst utslipp er fra 1) Veitrafikk (eksos) med 82% og 2) Andre kilder 9%
 • 42 tonn partikler (2,7% av totalen),
  • hvorav cruise 4 tonn (0,3% av totalen)
  • størst utslipp er fra 1) Veitrafikk (eksos) med 60% og 2) Vedfyring 35% !

 

Byrådet får miljøkritikk, vil ikke svare

-Samtidig som Oslobyrådet iverksetter stadig flere tiltak mot byens bilister, arbeider byrådet målrettet med å få flere cruisebåter til Oslo. I år er det forventet en økning på 27 nye cruiseanløp. Det tilsvarer forurensningen fra 351 000 bensinbiler, skriver Karin Abraham på det konservative nettstedet Minerva. (Hvor forøvrig både Jonas Gahr Støre og nåværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har vært blant de tidligere skribentene.) Minerva synes å mene at den sterke veksten i cruisetrafikken rimer dårlig med satsingen på Oslo som miljøby. Skipsrevyen har bedt om svar fra både byrådsleder Raymond Johansen og miljøbyråd Lan Berg i denne saken, men ingen av dem har ønsket å besvare spørsmålene fra Skipsrevyen eller å kommentere hverken cruisetrafikksatsingen i Oslo eller miljøkritikken mot byrådet.

Hvorfor ønsker ikke byrådslederen selv å kommentere denne saken? Det er jo han som sammen med Lan har gått i bresjen for miljøbyen? spør vi.

-Det parlamentariske ansvaret ligger hos byråd Kjetil Lund, det er derfor han som svarer, skriver kommunikasjonsrådgiver Øyvind Arum ved byrådslederens kontor.

Ikke landstrøm for cruise i Oslo i første omgang

Mens Bergen satser tungt på landstrøm for cruisetrafikken, så vil det ikke bli bygget ut landstrøm for cruisetrafikken i Oslo i første omgang opplyser havnesjef Ingvar Mathisen:

-«Oslo Havn som nullutslippshavn», ble vedtatt av Oslo bystyre før jul, og beskriver hva Oslo Havn sammen med våre kunder skal jobbe for. I denne planen er ikke landstrømanlegg for cruise prioritert først, da det er andre tiltak som vil kutte utslippene mer og for en rimeligere kostnad – hovedsakelig gjennom tiltak i Sydhavna – på godshavnen, sier Mathisen. Havnesjefen viser til målinger av forurensingen fra cruiseskip som er minimal i forhold til andre utslippskilder. Mens partikkelforurensingen fra cruiseskip til luften er 0,3 prosent, så er partikkelforurensingen fra vedfyring til sammenligning 35 prosent, fremholder havnesjefen. - Det er snart bare vann som kommer ut av pipene på cruiseskipene, sier Mathisen.

Næringsbyråd i Oslo Kjetil Lund ønsker cruistrafikken velkommen til Oslo, bare den er miljøvennlig. Foto: Oslo Kommune
Næringsbyråd i Oslo Kjetil Lund ønsker cruistrafikken velkommen til Oslo, bare den er miljøvennlig. Foto: Oslo Kommune

Oslos næringsbyråd: Vi ønsker å være en pådriver for mer miljøvennlig cruisetrafikk

- Oslo er en relativt liten cruisedestinasjon. Vi ønsker likevel å være en pådriver for at cruisenæringen blir mer miljøvennlig, sier næringsbyråd i Oslo, Kjetil Lund, til Skipsrevyen. Byrådet har tatt initiativ til et samarbeid med de store norske cruisehavnene om felles krav og felles politikk overfor cruisenæringen. Nå tar vi også tilsvarende initiativ overfor nord-europeiske havner.  Ved å lage felles politikk på dette området, vil miljøvirkningen bli sterkere. Dessuten gir det forutsigbarhet for næringen og de nødvendige investeringene som skal til. - Vi er ikke negative til cruisetrafikk i seg selv, men vi må være en pådriver for at næringen skal bli mer miljøvennlig, sier Lund.

-Noen hevder at dette ikke er forenlig med Oslo som miljøby?

-  Byrådet har lagt frem en svært ambisiøs handlingsplan for å gjøre Oslo til en nullutslippshavn. Et konkret tiltak er samarbeid med andre cruisehavner om bl.a å få skipene over på landstrøm senest innen 2025, utslippsfri inn- og utseiling og nullutslippsløsninger for busstransport og avfallshåndtering.

-Er det en bevisst strategi som ligger til grunn for å legge til rette for cruistrafikk og i så fall hvorfor?

- Oslo har ikke en egen cruisestrategi, men Oslo Havn har en bevisst strategi for å få de mest miljøvennlige skipene til Oslo. Så ønsker vi at Oslo skal være en attraktiv reiselivsdestinasjon. Men det må skje på en bærekraftig måte på alle områder, avslutter Lund.

 

 

Annonse