Gå til innhold
Annonse
Ubåtvraket som har ligget med 67 tonn metallisk kvikksølv vest av Fedje siden 1945. Foto: Kystverket
Ubåtvraket som har ligget med 67 tonn metallisk kvikksølv vest av Fedje siden 1945. Foto: Kystverket

Norges Miljøvernforbund anmelder Kystverket for brudd på lagringsbestemmelsene på metallisk kvikksølv, og mener avgjørelsen om tildekking av ubåtvraket ved Fedje er tatt i blinde. 

Annonse

Miljøvernforbundet anmeldte 17. oktober Kystverket til Økokrim for brudd på lagringsbestemmelsene på metallisk kvikksølv.

Forbundet begrunner anmeldelsen med brudd på Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1102/2008 av 22. oktober 2008 om forbod mot eksport av metallisk kvikksølv og visse kvikksølvsambindingar og -blandingar, og om trygg lagring av metallisk kvikksølv(*), samt brudd på direktiv 1999/31/EF. Norge er underlagt dette EU-direktivet gjennom EØS-avtalen. 

Det var Fiskeribladet som først omtalte saken. 

Brudd på OSPAR-konvensjonen

Miljøvernforbundet mener Kystverket bryter med lov om avfallshåndtering, som regulerer alle avfallsdeponier i EU og EØS-land med kvikksølvdeponi utenfor Fedje. Permanent lagring av kvikksølv skal i følge loven foregå i saltgruver eller dypt inne i harde fjellformasjoner, uten kontakt med vann.

- Et saltvannsdeponi for kvikksølv vil være høyst risikabelt, og bryte med denne forskriften. Norge bryter også med OSPAR- konvensjonen som bl.a regulerer 19 medlemsland rundt Nordsjøen I tillegg til EU, der kravet er at de enkelte landene har ansvaret å rydde opp i forurensing i havmiljøet, skriver Miljøvernforbundet på sin hjemmeside. 

OSPAR-konvensjonen

  • Offisielt navn: Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic
  • OSPAR-konvensjonen har som formål å beskytte og bevare det marine miljøet i Nordøst-Atlanteren. Konvensjonen forplikter statene til å ta ethvert mulig skritt for å forhindre forurensning og treffe de nødvendige tiltak for å beskytte havområdet mot virkninger av mennskelige aktiviteter. Statene er videre forpliktet gjennom konvensjonen til å anvende føre var-prinsippet ved gjennomføringen av forpliktelsene. Konvensjonen omfatter alle mennskelige aktiviteter med unntak av fiskeri og skipsfart.
  • OSPAR består av 15 land og EU og trådte i kraft 1998.

Kilde: SNL

I regjeringens forslag til stadsbudsjett, som ble lagt frem tidligere denne måneden, var 30 millioner kroner øremerket tildekking av utbåtvraket utenfor Fedje. 

Den tyske ubåten U-864 ,med over 73 mann og miljøfarlig last om bord, ble senket i 1945 da en torpedo fra engelske HMS “Venturer” traff ubåten to nautiske mil vest for øya Fedje og delte den midtskips. I 2003 ble vraket funnet på 150 meters dyp. Kystverket mener miljøet er best tjent med tildekking av vraket, noe Miljøvernforbundet er helt uenig i. 

Miljøvernforbundet påpeker at Norge ikke har meldt ubåtvraket som en potensiell forurensingkilde i marint miljø siden oppdagelsen i 2013, og har aldri blitt registrert i OPSARs database over giftig avfall i marine miljøer

- Avgjørelse i blinde

 - Vi ser også at Kystverket på 15 år ennå ikke har funnet en eneste representativ kvikksølvflaske fra lastekjøl eller i sedimentene under de andre vrakdelene fra ubåten. Det betyr at de ikke vet tilstanden til de 1848 kvikksølvflaskene, som hver inneholder ca. 2,5 liter kvikksølv Kystverket har dermed tatt beslutning på tildekking i blinde, i tillegg har Kystverket kun brukt ekspertise som støtter tildekking som beslutningsgrunnlag, skriver Miljøvernforundet. 

- Nå vil andre OSPAR-medlemmer ta opp kvikksølvsaken U-864 med Norge, dette ser vi på som gledelig for miljøet og framtiden, og at U-864 ikke lenger kun er en lokal sak på Fedje, uttaler Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet.

Forbundet og andre pressgrupper har vært i kontakt med OSPAR-sekretariatet og medlemmer for å melde inn kvikksølvforurensing ved tildekking. Det er bare medlemmer og observatører som kan melde inn saker til sekretariatet. 

Les også:
Annonse