Gå til innhold
Annonse
Kjell Olav Haugland ved dåpen av Bergen Tank. Foto:Morten Halvorsen/Skipsrevyen
Kjell Olav Haugland ved dåpen av Bergen Tank. Foto:Morten Halvorsen/Skipsrevyen
Annonse

For noen år siden bunkret Kvinnherdingen Olav Haugland Englandsbåtene og andre fartøyer på Bergen havn fra noen små havnebunkerstankere. I dag er rederiet Bergen Tankers kystens største innen bunkring og transport av olje/oljeprodukter med småtankskip.

Sønnen, adm.dir. Kjell Olav Haugland, har store ambisjoner om videre vekst, men den skal være lønnsom. Hittil har konsernet både vokst og gjort det lønnsomt. På tross av norsk flagg i NOR og norske sjøfolk, eller kanskje på grunn av nettopp det.
Bergen Tankers står for driften av ni tankskip fra 300 til vel 4.400 dwt, eid helt eller delvis av familiens selskaper og gjennom DA-selskaper (delt ansvar) der også utenforstående investorer er trukket inn.

I år er flåten økt med de nybygde bunkerstankskipene M/T “Bergen Tank” og M/T “Oslo Tank”, to enheter på 850 dødvektonn hver, bygget i St. Petersburg, Russland. Det kunne ha blitt to søstre til, men opsjonen på dem ble ikke erklært. Finanskrisen la sin klamme hånd over alle finansieringsmuligheter. I tillegg har rederiet kjøpt en vel 4.400 tonner fra England, bygget i Kina i 2007.
I 2009 ble Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi sin kysttankvirksomhet og de to gjenværende tankerne overtatt av Bergen Tankers (se flåteliste).
Rederiet er lønnsomt også. Driftsinntektene i fjor var på 113,2 millioner, en fremgang fra 82,9 i 2008. Driftsresultatet ble pluss 3,1 mot 0,6 året før.
Årsresultatet endte opp med pluss godt og vel 4,3 millioner kroner, mot vel 2,7 i 2008.
Bergen Tankers har flere av de store internasjonale oljeselskapene som kunder. Både Statoil, Esso Norge og Norske Shell har langsiktige befraktningsavtaler med Bergen Tankers for trade i Nord-Europa.

Rederiet satser på nye tekniske og avanserte løsninger for å bedre både sikkerhet for både skip, mannskap og last.
Skipsreder Kjell Olav Haugland trekker frem det gode samarbeidet rederiet har med flere sentrale organisasjoner, blant annet med Fraktefartøyenes Rederiforening i Bergen, om et prosjekt for utvikling av morgendagens skip.

Flåteliste:

Navn dwt. byggeår hjemsted
M/T ”Bergen Faith” 1) 1.870 1997 Bergen
M/T ”Bergen Nordic” 3.534 2003 Bergen
M/T ”Bergen Star” 4.200 2006 Bergen
M/T ”Bergen Troll” 2) 1.865 1991 Bergen
M/T ”Bergen Viking” 3) 4.420 2007 Bergen
M/T ”Bergenbunker” 4) 306 1970/85 Bergen
M/T ”Bergen Tank” 5) 850 2010 Bergen
M/T ”Oslo Tank” 6) 850 2010 Bergen
M/T ”Sotraoil” 7) 550 1968/1990 Bergen


1) Innkjøpt fra Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS i 2009 som M/T ”Bergskald”
2) Innkjøpt fra Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS i 2009 som M/T ”Trollskald”
3) Innkjøpt fra britisk rederi James Fishers 27. mai 2010 som M/T ”Supremity”. Bygget i Kina i 2007
4) Bygget som tørrlastfartøy, innkjøpt og bygget om i 1985 til tank/bunkring.
5) Bygget i St.Petersburg og levert i 2010 (bunkringsfartøy)
6) Bygget i St.Petersburg og levert i 2010 (bunkringsfartøy)
7) Innkjøpt i 1990 fra Oslo kommune v/Oslo Vann og Kloakk som slamtankfartøy M/T ”O.V.K. IV”. Totalt ombygget og renovert etter kjøpet.


Årsresultat Bergen Tankers AS

2009 2008
Driftsinntekter 113,2 82,9
Driftsresultat 3,1 0,5
Resultat før skatt 4,9 3,8
Årsresultat 4,3 2,7

Annonse