Gå til innhold
Annonse
Kaptein Olav Mathiesen og Overstyrmann Arvid Stamnesfet ombord i TT Frosta
Kaptein Olav Mathiesen og Overstyrmann Arvid Stamnesfet ombord i TT Frosta
Annonse

Under en markering av Bergen Skipperforening sitt 150 års jubileum tirsdag, ble den nye boken «Byen, sjøfarten og skipperne» presentert. Boken er en beretning om historien til skipperforeningen, og hva den har betydd for byen.

- Vi har skrevet bøker til hvert av våre jubileer, men denne gangen ønsket vi en bok som ikke bare handler om foreningens indre liv, sier formann Gunvald Isaksen ti Skipsrevyen.

Derfor engasjerte de den erfarne forfatteren Dag Bakka Jr. for å fortelle den spennende historien.

Har satt spor

- Bergen har vært landets største sjøfartsby siden 1890 tallet. Skipperforeningen og byen har utviklet seg side ved side, forteller Bakka Jr.

26 skipsborgere kom sammen for å stifte foreningen i august 1867. Og frem til 1897 flyttet de rundt til forskjellige lokaler i byen. Da kjøpte foreningen småstrandgaten 8, hvor de holder til den dag i dag.

Medlemstallet holdt seg de første årene rundt 150 medlemmer, frem til 1888 da medlemstallet steg til rundt 350.

«Foreningens formaal er at samle Bergen bys skipperborgere som korporation til varetagelse af deres og den hele sjømannsstand interesser så vel i sosial som økonomisk henseende, samt at søke fremmet faglig og allmenn opplysning blant dens medlemmer».

Frem til 1893 kunne også skipsredere være medlemmer av Bergen Skipperforening, men så skiller de to lag.

- Her ser vi at interessen til rederne og skipperne blir sprikende etter innføring av en ny sjøfartslov samme året. Deretter fulgte det 18 år lang politisk strid om sjøsikkerhetsspørsmål sier Bakka Jr.

Skipperforeningsmedlemmer 1903
Skipperforeningsmedlemmer 1903

Et slag for utdanning

I de første årene var Skipperforeningen også en høringsinstans for nye lover og forskrifter, men den kom aldri til å fungere som en fagforening. I stedet ble de en standforening. Men det betyr ikke at de sto uten politisk makt forteller Bakka.

- Bergen har disse merkelige nettverkene med kjegleklubben, buekorps og andre foreninger. Noen av disse skipperfolkene var med slike, og man snakket sammen. Derfor kan vi si at selv om skipperforeningen ikke hadde formell makt, hadde de nok en uformell makt.

Skipperklubbens fremtid

Bakka Jr. tror skipperforeningen må fornye seg for å fortsette som en vital organisasjon. Slike organisasjoner har ofte mye verdier, men lite medlemmer.

- Men det er ikke unikt for Bergen Skipperforening avslutter forfatteren.

  • Byen, sjøfarten og skipperne

Forfatter Dag Bakka Jr har skrevet boken. Foto: Helge Martin Markussen
Forfatter Dag Bakka Jr har skrevet boken. Foto: Helge Martin Markussen
  • Forfatter: Dag Bakka Jr.
  • Bodoni Forlag
  • Annonse