Gå til innhold
Camilla Grieg leder shippingselskapet Grieg Star fra hovedkontor i Bergen.
Camilla Grieg leder shippingselskapet Grieg Star fra hovedkontor i Bergen.

Shippingvirksomheten i Grieg Gruppen i Bergen (Grieg Star) utviklet seg positivt på tross av et fortsatt svakt marked. De skipseiende selskapene i Grieg Gruppen eier og driver 34 skip innen industrishipping-segmentet «Open Hatch». I fjor fikk selskapene overlevert syv nybygg i dette segmentet. Det gjenstår nå levering av tre skip.

Innen tørrbulkaktiviteten har Grieg Star nå to egne skip og fire nye miljøvennlige tørrbulkskip i bestilling for levering i 2015. Tidligere benyttet Grieg kun innleide skip i dette segmentet. Nybyggingsprogrammet som Grieg Star Shipping nå er i ferd med å gjennomføre, er det største rederiet noen gang har gitt seg i kast med.

Totalt bidro Grieg Star positivt til Grieg Gruppens bunnlinje i fjor, og leverte et resultat før skatt på 22 millioner US-dollar.

Sett under ett viser Grieg Gruppen solid fremgang i 2013, med et resultat før skatt på 431 millioner kroner. I 2012 var resultatet minus 41 millioner kroner. Historisk gode laksepriser bidro sterkt til resultatet i 2013, kombinert med shippingvirksomheten som leverte bedre enn ventet i et fortsatt svakt marked.­

Grieg Seafood fikk et resultat på 545 millioner kroner og ga et solid bidrag til Grieg Gruppens resultat med 262 millioner kroner. Grieg Seafood driver lakseoppdrett i Norge, Shetland og Kanada.

– I løpet av 2013 har flere selskaper i gruppen styrket sin strategiske posisjon. Etter betydelige investeringer i flere av våre forretningsområder de tre siste årene, får vi nå god avkastning på disse, sier administrerende direktør Wenche Kjølås i morselskapet Grieg Maturitas AS.

De andre forretningsområdene i Grieg Gruppen har også vist god utvikling i 2013. Grieg Logistics har de siste årene hatt fokus på havnetjenester og terminaldrift, og har etablert ny virksomhet ved havnen i Narvik. Selskapet er også i ferd med omfattende investeringer og bygging av en spolebase i Gulen.

Skipsmeglervirksomheten j Joachim Grieg & Co. har vokst betydelig de siste årene, og dekker nå alle segmenter innen shipping. Selskapet har i likhet med Grieg Star stått overfor krevende markeder og kombinasjonen av lav spot-aktivitet og liten ordrebok preger dermed resultatet.

Produksjonen av ny forretning i 2013 har imidlertid utviklet seg meget positivt. Denne positive utviklingen har fortsatt inn i 2014. Grieg Investor har nå over 40 milliarder kroner til forvaltning på vegne av kunder. Det har vært en positiv utvikling både på inntjening og kundeportefølje gjennom 2013.

Grieg Gruppens private equity virksomhet og andre finansielle investeringer har oppnådd gode resultater i året som er forbi.

Totalt har den nå 130 år gamle Grieg Gruppen 2000 medarbeidere i 15 land. Av disse jobber 1300 i utlandet.