Gå til innhold
Annonse
Fra en redningsoperasjon ombord på MS Aquarius. Foto:Kenny Karpov/SOS MEDITERRANEE
Fra en redningsoperasjon ombord på MS Aquarius. Foto:Kenny Karpov/SOS MEDITERRANEE

Ruten fra Libya til Italia er den dødeligste fluktruten i verden. - Det er er behov for sivile redningsskip i dette området, sier maritim rådgiver for Leger Uten Grenser Jack Herheim til skipsrevyen.no.

Annonse

Søk- og redningsfartøyet MS “Aquarius” som nylig ble nektet innpass i Italia, er bemannet med medisinsk personell fra hjepeorganisasjonen Leger Uten Grenser, mens skipet driftes av SOS Mediterranée. Skipet har vært i operasjon utenfor Libyas kyst siden 2015

Hardt tiltrengt ressurs

- For 2017 er det kun dette ene fartøyet som organisasjon SOS Mediterranée drifter hvor vi er om bord på med våre med folk. Redningsskipet patruljerer i internasjonalt farvann i SAR-sonen som er et stort havområde utenfor Libya. For tiden er det 2 båter fra ikke statlige organisasjoner som er delaktig i søk og redningsarbeidet nå MS “Aquarius”  og Organisasjon Seawatch.

SOLAS

SOLAS-konvensjonen som omhandler sikkerhet til personell og skip på sjøen. Det står for Safety Of Life At Sea, og er en konvensjon underlagt IMO. SOLAS kan spores helt tilbake til forliset av «Titanic» i 1912, men det er gjort stadig endringer og forbedringer innenfor regelverket. Mye av dagens SOLAS-regelverk stammer fra en versjon som ble kunngjort 1. november 1974. (Kilde: Wikipedia)

 

MS “Aquarius”

Søk- og redningsfartøyet MS “Aquarius” som nylig ble nektet innpass i Italia, er bemannet med medisinsk personell fra hjepeorganisasjon Leger Uten Grenser, mens skipet driftes av SOS Mediterranée.

- Søk og redningsfartøyet “Aquarius” har vært i operasjon utenfor Libyas kyst siden 2015. Samtlige skip som er involvert i søk og redningsoperasjonene i sentrale Middelhavet er koordinert av den italienske hovedredningssentralen. Ifølge Herheim blir alle redningsoperasjoner som hjelpeorganisasjonen er en del av, ledet av MRCC in Rome, på samme vis som Hovedredningssentralen i norske farvann. Dermed blir også båtflyktningene som blir reddet av oss eller av italienske kystvakt og marienfartøy ført tilbake til Itallia hvor de fått de da blir satt i land i en trygg havn i havn. Søk og redningsarbeidet skjer ihht SOLAS konvensjonen, en redningsaksjon er først avsluttet når de reddede er ført til en trygg havn, sier Herheim.

Flyktninger blir brikker i politisk spill 

Ifølge tall fra Frontex har mer enn  600.000 mennesker kommet til Italia over havet fra Libya de siste fire årene, men antallet er sunket kraftig den siste tiden. I mai kom det 4100 personer, noe som var en nedgang på 82 prosent fra samme måned i fjor. Italia har ifølge Herheim tatt imot nesten alle båtflyktninger frem til nå. Italia og Maltas uvilje mot å ta imot båtflyktninger er meget bekymringsfull, uttrykker representanter fra hjelpeorganisasjonene som har sett problemene på nært hold. Da Italia nektet skipet leide inn til en trygg havn i Italia, ble flyktningene tatt imot av spanske myndigheter.

- Ethvert land er suverent. Det er ikke nytt at land nekter anløp. Her er det IMO som ligger i bånn og SOLAS-konvensjonen som regulerer hvordan denne typen redningsoperasjoner skal foregå fra A til Å. Og de man har reddet har rett på å bli ført til en trygg havn hvor de kan få beskyttelse og ivaretatt sine behov. Det er da et definisjonsspørsmål hva som er en trygg havn. Afrikanske havner kan for eksempel ikke tilby trygghet og sikkerhet for disse menneskene, sier han.

Når EU-toppmøtet finner sted på torsdag denne uken er det viktigste for Leger Uten Grenser følgende:

- Det viktigste for oss er at møtet finner sted, og at en lignende situasjon ikke finner sted igjen, og at flyktningene ender opp som et forhandlingskort i politisk spill mellom europeiske stormakter. Her må SOLAS-konvensjonen gjelde. En redningsoperasjon er ikke avsluttet før de reddede er i en trygg havn, avslutter Herheim.

Annonse