Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Annonse

Styret ved Oslo Børs melder at de i dag har har vedtatt å ta aksjene i Fjord1 ASA opp til notering på Oslo Børs.

Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 25. september 2017.

Fjord1 er et av de ledende transportselskapene i Norge, og har som kjernevirksomhet å eie og drifte ferger og passasjerbåter. Reder Per Sævik kjøpte Fjord1 i mai i år.