Gå til innhold
Annonse
Annonse

Offshore markedet. Basert på våre ukentlige noteringer ligger 2015 nivåene hittil i år på £15.400 for AHTS og £5.500 for PSV og betyr halvering fra 2014. For AHTS er dette lavest siden 2004, for PSV siden 1999, men tallene var omtrent på samme nivå i 2009 og 2003.

Et Boa Offshore selskap vil kansellere nybygget ved Noryards Fosen som etter planen skulle leveres i mars 2017 (bnr. 92). Skipet er verftets eget design med typebetegnelse NY 100. Prisen var nevnt i media som NOK 700 mill. i sin tid, og skroget skulle bygges i Tyrkia, ved Tersan verftet.

ABB kontraherte et avansert kabelleggingsfartøy ved Kleven for levering i 2017. Media spekulerer i pris på ca. en milliard kroner. I motsetning til Tank- og Bulk markedene er det vanskelig å få oversikt over prisutviklingen for nybygg offshore fartøyer. Men det må kunne antas at enhver som bestiller nye skip i dag, forsøker å presse prisene. Skipet har dimensjoner som 140x30m L/B og vil innehold mange ABB marine teknologier, b.a. Onboard DC Grid og kraftdistribusjon løsning, samt ABB IAS og Azipod fremdriftsenheter som sammen med et energi lagringssystem vil redusere bunkersforbruket med 27%. Fartøyet er av typen SALT 306 CLV.

Flere fartøyer i opplag - Viking Supply Ships besluttet å sende PSV’ene vessels Idun Viking, Frigg Viking og Nanna Viking i opplag. Selskapet uttaler at beslutningen vil slå ut positivt på rederiets 4. kvartals resultat med full effekt fra 1. kvartal 2016. (og da sammenligner man med hva?)

Eidesvik Ghana Ltd har inngått en avtale med Technip for offshore for konstruksjonsskipet Viking Neptun for arbeid offshore Ghana. Den faste kontrakten er 50 dager med tillegg av mobiliseringsperiode og med opsjon for befrakter til å forlenge kontrakten med ytterligere 50 dager. Oppstart er forventet 4. kvartal i år. Viking Neptun er bygget ved Kleven februar 2015 og har dimensjoner som 146 x 31 m L/B og GT på 19760. Skipet er forøvrig det største som verftet har bygget.

Ship Finance International Limited selger 1995-bygde Suezmax tanker Front Splendour til en tredje part. Samtidig termineres cerepartiet med Frontline. Salget innbringer ca. $13 mill. etter kompensasjon på ca. $1,3 mill. til Frontline. Antallet skip på charter til Frontline reduseres således til 15, inkl. 12 VLCCer og 3 Suezmaxer.

Eksporten av fersk oppdrettslaks i uke-38 var 19.057 tonn (17.709 tonn uken før) til pris kr. 41,50 (43,14) per kg. Prisen i samme uke i fjor var 34,05.

Dramatisk utvikling for DryShips Inc. som annonserer salg av 17 skip, 13 Capesize og 4 Panamax bulkers, til totalpris $377 mill., inkl. eksisterende beskjeftigelseskontrakter og $236,7 mill. i gjeld. Selskapet vil så foreta nedskrivning (impairment) på ca. $373 mill. for 3. kvartal 2015. Selskapets styre har i tillegg klassifisert de resterende skipene i flåten (22 skip) som ‘til salgs’, noe som vil medføre ytterligere $422 mill. i impairment.

Safe Bulkers har inngått en sale / leaseback avtale for fire eksisterende Kamsarmax skip med en bank for $92,1 mill. Hvert skip leases tilbake for 10 år til bareboat rate $6.500 per dag og med kjøpsforpliktelse ved utøpet av av charter til $50,5 mill. totalt for skipene. Kontrakten inneholder også kjøpsopsjoner fra slutten av 2. året til forutbestemte priser. Avtalen betyr tilleggslikviditet på ca. $46,5 mill. etter oppgjør av gjeld.

Total opprettholder utbytte betaling og reduserer pengebruken på nye olje- og gassprosjekter med så mye som 15% i 2016. Fra toppen i 2013 betyr det nedgang i investeringsnivået på 30-40%. Oppstartdato for tre prosjekter, deriblant Martin Linge i Norge, blir utsatt til etter 2017. Dette betyr nedgang i produksjonsmålet de neste to årene fra 2,8 mill. fat/dag til 2,6 mfd. Kostnadsreduksjonene reduserer selskapets break-even oljepris og hjelper på cash-flow.

Verdens stålproduksjon falt med 3% år/år i august. Kinas produksjon var ned med 2,9% og Japans med 5,8%. I Tyskland steg produksjonen med hele 10,7% fra august 2014. Utnyttelsesgraden for de 65 landene som er med i statistikken, var 68% i august som er 3,6 prosentpoeng lavere enn samme måned i fjor.

Containers. Spot fraktratene på Asia-Europa ruten falt til nær rekordlave nivåer denne uken. SCFI raten for containers fra Shanghai til Europa falt til $313 per teu, ned med 31% på én uke og laveste siden all-time-low i slutten av juni.

Container traden estimeres til å ha falt med 4% år/år for denne ruten for årets syv første måneder. Samtidig kommer nye mega-skip inn på ruten. Gjentatte forsøk på rateøkninger synes derfor ikke å ha hatt noen suksess.

Utviklingen i september (containers) kommer til tross for at volumet økte med 1,3% år/år i august gjennom Shanghai havn (verdens største). For årets første 8 måneder er økningen på 5,7% fra samme periode 2014.

Trafikken over US Wests Coast havnene økte med 7% år/år i august til 1,9 mill. teu. Året hittil er imidlertid ikke bra med omtrent nullvekst, noe som skyldes congestion og lastforflytninger til andre havner. Østkysthavnene økte derfor med 14% for årets syv første måneder.

Nybygg med kjølstrekning etter 1.1.2016 må oppfylle IMO NOx Tier III reglene. Det forklarer (delvis) aktiviteten for tank kontraheringer for tiden.

Italienske d’Amico ved sitt selskap i Irland har kontrahert to LR1 (long range) skip på 75.000 dwt ved Hyundai Mipo i Korea. Levering er i 2018 og prisen ca. $44 mill. per skip.

Frankrike selger de to Mistral-class marine fartøyene til Egypt etter å ha inngått en avtale med Russland i august. Prisen for fartøyene nå er ca. Euro 950 millioner som visstnok tilsvarer beløpet som Frankrike må tilbakebetale til Russland.

Byggekontrakten ble signert i St. Petersburg den 17. juni 2011 til pris ca. Euro 1,2 milliarder og var allerede da kontroversiell, – ikke lenge etter Russland/Georgia krigen i 2008. Det meldes at Egypt ikke har anmodet om finansiering fra Frankrike, og landet kan ikke videreselge krigsfartøyene uten med Frankrikes samtykke. Ifølge russiske media er Moskva klar til å forsyne Egypt med “Alligator” helikoptre som Russland har utviklet spesielt for de to Mistral skipene.

Fartøyene kan transportere 16 helikoptre, fire landingsfartøyer, 70 bevæpnede kjøretøyer og 450 marinesoldater.

zachs@skipsrevyen.no

(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).