Vaagland servicebåtdesign bnr 155. Foto: Vaagland Båtservice AS

Satser på eget servicebåtdesign

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Vaagland Båtbyggeri sitt bnr 155 er verftets eget design på servicebåter og er ifølge ny markedssjef Asbjørn Tøssebro snart klart for stålkutting.

- Dette er et selvutviklet design vi har jobbet med siden mars 2016, men prosjektet ble satt på vent i januar 2017 på grunn av prioritering av andre havbruksrelaterte prosjekter, sier Tøssebro til skipsrevyen.no.

Verftet har vært tungt inne i havbruk de siste årene, og har ifølge Tøssebro måttet gjøre nødvendige prioriteringer i forhold til markedssituasjonen, og da spesielt opp imot utfordringene bransjen har med avlusning.

- Vi holder nå på med utrustning av vår fjerde lekter SLC-04 til VAMAR med avlusersystemet Hydrolicer, som har inngått langtids leiekontrakt med SalMar Farming, forteller han videre.

Ny markedssjef i Vaagland Båtbyggeri, Asbjørn Tøssebro . Foto: Vaagland Båtbyggeri

Bygger på tidligere erfaringer

Vaagland servicebåt-design er en direkte utledning av de erfaringene verftet har gjort seg gjennom bygging av flere servicefartøyer. Markedssjefen understreker at her har det tette samarbeidet med brukere i næringen vært minst like viktig.

- Vi har jobbet tett opp imot utvalgte brukere for å finne de beste tilpassede løsninger igjennom hele fartøyet. De beste løsninger fra de forskjellige fartøyene vi har bygd tidligere er satt sammen i vårt nye design, sier han.

Tøssebro mener at Vaagland Båtbyggeris tillærte kompetanse om servicebransjen har gitt verftet muligheten til å videreutvikle nevnte løsninger, for å maksimere nytten kunden vil ha av en Vaagland servicebåt-design.

Potensielle interessenter

- Vi har blant annet maksimert lasteromskapasitet, kapasitet på arbeidsdekk, innredningsløsningene er bedre enn på tidligere båter vi har levert, med slusesystem for garderober samt et eget vaskeri for tøy (dette fordi vi har sett at mannskapet kan være flere uker ombord av gangen),

Det skal være flere i bransjen som har vist interesse for Vaagland–designet. Båtene kjennetegnes ved at de er stabile, også ved krankjøring på skuteside. De har stor lastekapasitet i kilo sammenlignet med en katamaran. Båten skal være stabil også i grovere sjø. Andre aspekter som er til fordel for våre servicebåter er Slepekraft, Krankapasitet, Lasterom, Sikkerhets utrustning, mulig motorkraft (kan også leveres med Dieselelektrisk), større innredningskapasitet og fraktekapasitet.

Utrustingen vil skje i tett samarbeid med sluttbruker for å best tilpasse produktet til hver enkelt kunde. Ved en eventuell kontraktsinngåelse, vil en Vaagland Servicebåt-design kunne leveres i løpet av 6-7 måneder. Fartøyet vil være tilpasset mekanisk avlusning om bord.

Tidligere markedssjef, Peter Kr. Vaagland, har gått over  som daglig leder i søsterselskapet VAMAR. VAMAR er et av satsingsområdene for Vaagland, og har per dags dato fire avluserlektere på langtids utleiekontrakt med blant annet SalMar Farming og Hydro Fish Care. Det er i den forbindelse at Vaagland Båtbyggeri AS har ansatt Asbjørn Tøssebro som ny markedssjef.