PortBin er en slags flytende søppelbøtte utviklet av SpillTech AS. Foto: SpillTech AS

PortBin skal holde havnen ren

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Med oppfinnelsen PortBin som samler flytende søppel i havners vrak-viker, skal norske SpillTech som står bak utviklingen av den flytende søppelsamleren, holde havnene rene.

- PortBin samler flytende søppel i havners «vrak-viker». Dette gjør havnene renere, publikumsområder hyggeligere og gir havna større miljø-troverdighet, sier Trond Lindheim, eier og daglig leder i SpillTech til skipsrevyen.no.

Les også: Offshoreskip i miljøvernernes tjeneste

PortBin baserer seg på tilpasset oljevernteknologi. og fungerer etter samme prinsipp som en overløpsskimmer. Selve produktet er konstruert som en flytende ring med en kurv under. Det fungerer ved at vannet under ringen pumpes bort, og nytt vann strømmer over ringen. Hvis det er søppel i vannet, vil dette fanges opp og lagres i kurven.

Nytt i Bergen

Torsdag ble PortBin sjøsatt i det bergenske havnebassenget ved Torget. Det er første gang slik teknologi benyttes i Bergen, og havnevesenet vil ha ansvar for å holde tilsyn med bøtten, og tømme den et par ganger om dagen. På sikt skal det vurderes om bøtten skal flyttes til andre steder i byen.

– Vi ønsker å bidra til å fjerne marin forsøpling, uttaler fagleder Andreas Dyrdal ved Bergen Havn på havnens hjemmesider. 

I Sandefjord havn har den flytende søppelbøtten vært brukt over en årsperiode allerede. Oppsamleren plasseres nå også ut i Bærum og Kristiansand.

Et av de viktige poengene med PortBin er å få fjernet søppelet så raskt som mulig, for dersom det synker til bunns blir det mer problematisk å få tak i det.

Søppelsamleren er et utviklingsprosjekt mellom den Sandefjord-baserte produsenten Spill Tech, Sandefjord kommune /Sandefjord Havn og Innovasjon Norge.