Signerer avtale. Generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet og prosjektdirektør John A. Nielsen i Norsk Lostransport.

Redningsskøytene får lostilbringeroppdrag

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Norsk Lostransport har inngått en 10-årig lostilbringer-avtale med Redningsselskapet. Kontrakten omfatter stasjonene Bodø, Andenes, Hestvika på Hitra, Farsund og Arendal.

Avtalen med Norsk Lostransport (NLT), som er et datterselskap av Buksér og Berging, omfatter også opsjoner for å videreføre lostilbringertjenesten i Rørvik, Svolvær, Ballstad og Myre/Melbu.

–Vi er svært fornøyd med at Norsk Lostransport har valgt Redningsselskapet som underleverandør på lostilbringertjenesten. Kontrakten bidrar til at vi kan sikre og på sikt styrke sjøberedskapen. Dette er bra for Kyst-Norge, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

Lind framhever samdriftsfordelene ved at redningsskøytene også bringer loser til og fra losoppdrag.

– Samdrift er særlig nyttig på stasjoner der oppdragsmengden ikke er stor, men der vår tilstedeværelse likevel er beredskapsmessig viktig. Kontrakten gir redningsskøytene et høyere aktivitetsnivå, og mannskapene våre får mer trening under varierte værforhold. Det gjør dem enda bedre forberedt til søk- og redningsoppdrag, påpeker Lind, som understreker at SAR-oppdrag for Hovedredningssentralen fortsatt vil prioriteres foran tilbringertjenesten for los.

Prosjektdirektør John A. Nielsen har vært ansvarlig for oppstarten av tilbringertjenesten i Norsk Lostransport. Han er glad for kontraktinngåelsen med Redningsselskapet.

– Redningsselskapet og Buksér og Berging har jo trafikkert kysten side ved side i mange tiår, og vi ser fram til et nærmere samarbeid gjennom denne avtalen, som forhåpentligvis kan styrke begge parter i årene fremover, sier han.

– Det var naturlig for oss å fortsette med Redningsselskapet som underleverandør. De har egnede fartøy og profesjonelle mannskaper, og god erfaring med tilbringertjeneste på los fra tidligere.

Det er Kystverket som er ansvarlig for den nasjonale lostjenesten. Av rundt 45 000 oppdrag på landsbasis i året, utfører losfartøyene rundt 39 000 av dem. I 2014 bestemte Regjeringen at lostilbringertjenesten skulle konkurranseutsettes, og i fjor høst ble Norsk Lostransport tildelt kontrakten.

Innen 1. juni i år skal NLT ha overtatt alle Kystverkets losstasjoner og losbåter. Kontrakten mellom Norsk Lostransport og Redningsselskapet gjelder fra september i år, og går ut i 2026.

Lostilbringing har vært en viktig tjeneste og inntektskilde gjennom Redningsselskapets historie. I 2015 hadde Redningsselskapet 1200 oppdrag knyttet til losskyss.