Maritime aktiviteter i Arktis

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

– Til tross for spennende utsikter for økt næringsvirksomhet i Arktis, mener jeg at vår tilnærming bør være forsiktig og med dempet entusiasme, sier administrerende direktør i Rederiforbundet Sturla Henriksen under Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø.

Ingen andre steder på kloden er klimaendringene mer tydelig enn i den arktiske regionen, hvor temperaturen stiger nesten dobbelt så raskt som resten av planeten.

– Oppvarmingen av Arktis vil ikke bare påvirke de som bor der. Det vil påvirke hele vår planet. Smelting av havisen i Arktis kan påvirke globale værmønstre og havstrømmer, sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund (NR).

– På samme tid som polisen forsvinner, blir store mengder naturressurser. Nye regionale og globale handelsrutene åpner seg. Denne utviklingen kan representere store endringer i det globale mønster av handel og produksjon, fortsetter Henriksen.

Viktig infrastruktur

Mange tenker ikke over at shippingindustrien er verdens viktigste infrastruktur: Skip transporterer 90 prosent av varer mellom kontinenter, hvilket representerer en sofistikert verdensvev av logistikk som er avgjørende for globalisering og økonomisk velstand.

– Rigger og skip utvinner og transporterer olje og gass, hvilket er avgjørende for å fyre opp den globale økonomiske veksten. Man kan derfor si at "Uten shipping ville halve verden sulte, og halve verden fryse ", sier Henriksen.

Store muligheter

Når polisen forsvinner, vil enorme muligheter åpne opp for økt maritim virksomhet:

(1) Offshore olje -og gassproduksjon: US Geological Survey anslår at mer enn en tidel av verdens uoppdagede oljeressurser, og en tredjedel av gassen, ligger i denne regionen.

(2) Arktiske destinasjonsseilinger: Mange av disse vil være relatert til økt olje- og gassvirksomhet. Det vil imidlertid åpne seg en rekke andre muligheter. Den polare havbunnen er rik på mineraler, metaller og andre råvarer. Fisket i disse områdene er blant verdens beste. Cruiseskip tar seg allerede inn i disse områdene i økende antall.

(3) Det som har skapt mest oppmerksomhet er tilgangen til nye seilingsruter, de såkalte transatlantiske gjennomseilingene. Ved å sende skip gjennom Polhavet, vil seiledistansen mellom asiatiske og europeiske havner bli kuttet med en tredjedel. Seiletiden fra Yokohama til Hamburg ville bli redusert med 40 prosent sammenlignet med ruten via Suez-kanalen.

Et rammeverk er nødvendig

– I NR har vi anbefalt tre typer tiltak som vi mener vil være avgjørende for å støtte økt kommersiell aktivitet i Arktis og for å sikre en bærekraftig og forsvarlig drift, sier Henriksen.

– For det første er et presserende behov for et regelverk for arktiske maritime operasjoner, en «Polarkode», basert på relevante konvensjoner i FNs International Maritime Organization, med hensyn til sikkerhet, miljø og kompetanse.

– For det andre er det et behov for omfattende utbygging av infrastruktur for navigasjon, kommunikasjon, værvarsling, og overvåking av isforhold, beredskap, søk og redning, samt en baser for vedlikehold og forsyning.

– For det tredje er det et behov for å utvikle tilfredsstillende industrielle standarder for arktiske operasjoner knyttet til boring og produksjon. Eksempler på dette er at teknologien må være tilpasset vanskelige klimatiske forhold, det blir behov for vinterkonservering av rigger og utstyr, og man må ha et innemiljø for de mest sensitive delene av operasjonen.

[add_eventon_dv]