Aker Yards oppdatering

AH 12 design som skal bygges for DOF i Brasil
“Hvor er de nye ordrene”, spurte vi i SKIPSREVYEN nr. 3. Svaret kom endelig i juni/juli med nye ordrer for ferger, AHTS fartøyer og et stort brønnintervensjonsfartøy.

I juni kontraherte P&O Ferries to store Car/passenger ferger til total kontraktspris rundt Euro 360 millioner. Skipene skal bygges ved Rauma verftet for levering i 2010 og 2011. Fergene blir de største som trader i Den engelske kanal med sine 49.000 GT og lengde på 210 meter. Kapasitetene for passjerer og biler er 1.500 henholds 2.700 løpemeter.
DOF bestilte så i juli tre stk. AHTS skip som skal bygges i Brasil med tanke på beskjeftigelse på det brasilianske markedet. Alle skipene er av AH design og skal ferdigstilles ultimo 2010, medio 2011 og ultimo 2011.

646AH05_2_990002426.jpg
AH 05 design som skal bygges for DOF i Brasil

AH 12 designet (2 skip) har lengde på 95 meter og bollardpull på 300 tonn og kan gjøre hele 17 knop. AH 05 designet (1 skip) har lengde på 74 meter med bekvemmeligheter for 38 personer.

646Iswell_3_405685120.jpg
Island Offshores nybygg skal baseres på "Island Wellserver" designet.

I midten av juli ble det opplyst at Aker Yards ved et norsk verft skal bygge et brønnintervensjonsskip for Island Offshore som skal baseres på «Island Wellserver» designet som ble levert tidligere i år (SR nr. 2/2008), altså et UT 767 CDL design.
Prisen for nybygget er cirka NOK 1,2 milliarder inkludert rederi-utstyr. Levering er satt for tredje kvartal 2011. Dette blir det tredje “well intervention” skipet levert fra verftsgruppen til rederiet.

Styrker Cruise & Ferries

I sommer informerte gruppen at forretningsområdet Cruise & Ferries skal styrkes med ny manager, Martin Landtman, for de finske verftene. AY er den neste største skipsbyggeren i denne sektoren etter å ha bygget 15 av verdens største cruiseskip. Sektoren utgjør over halvparten av AYs operasjoner med tre verft i Finland og to i Frankrike.

Inn med fransk eierskap igjen

Etter sigende fikk Aker Yards via media høre at den franske regjeringen er på vei tilbake som eier i AY verftene etter å ha gjort avtale med koreanske STX, som eier 39,2% av aksjene i AY. I første omgang kjøpte regjeringen en 9% andel, to år etter at de solgte til AY. Senere kan de få kontroll over Alstoms andel på 25% når den blir tilgjengelig i 2010, og oppnår derved negativ kontroll.
Så den 18. juli bød STX på alle utestående aksjer i Aker Yards ASA til pris NOK 63 per aksje. Det heter seg at styret skal gjennomgå budet, og AY fremskyver presentasjonen av 2. kvartalsresultatet med en uke, til 8. august, – for å gi aksjonærene best mulig informasjon når de vurderer tilbudet fra STX.
Dermed gikk det ikke særlig lang tid fra STX gjorde sitt første innhugg til de, sannsynligvis, har full kontroll over verftsgruppen.

FLC West
Den endelig godkjennelsen fra Ukrainas myndigheter har dradd ut i tid, men 21. juli kom så endelig meldingen om at transaksjonen nå var godkjent. Dermed kommer FLC West inn som 70 prosent eier i tre verft i Tyskland og Ukraina. De finansielle implikasjonene av salget vil bli tatt med i 2. kvartalsrapporten som altså vil foreligge den 8. august.

DEL