I Båtsfjord er man kommet i gang med utbygging av landstrøm til fiskeflåten
I Båtsfjord er man kommet i gang med utbygging av landstrøm til fiskeflåten

Vil ha mer landstrøm til fiskeflåten

En gruppe stortingsrepresentanter bestående av Liv Kari Eskeland (H), Ove Trellevik (H) Olve Grotle (H), Alfred Jens Bjørlo (V), Mathilde Tybring-Gjedde (H), Svein Harberg (H) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF), har levert inn et representantforslag for Stortinget hvor de ber regjeringen legge til rette for mer landstrøm for fiskeflåten.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge forslagsstillerne øker fiskeflåtens klimagassutslipp jevnt. I overkant av 800 større fiskefartøy deltar i fiske i norske farvann, i tillegg til rundt 5000 mindre fartøy. Tall fra handlingsplanen for grønn skipsfart viser at de største fiskefartøyene slapp ut 877 000 tonn CO2 i 2017. Dette tilsvarer rundt 18 % av utslippene fra innenriks sjøfart og fiske.

Til sammenligning utgjorde utslippene fra offshorefartøy 26 %, mens ferjene stod for 12 % av utslippene.

Tall fra Kystverket viser at utslippene fra fiskeflåten har økt med nærmere 80 % siden 2011. Det er det flere årsaker til. Blant annet handler det om vandringsmønsteret til fisken som følge av temperaturendringer i havet, endringer i fiskerisoner fisket kan foregå i og strukturendringer i mottaksindustrien på land.

Bli abonnent hos Skipsrevyen.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Skipsrevyen.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kjøp abonnement i vår nettbutikk her

Nettbutikk