Statssekretær i Næringsdepartementet Lars Andreas Lunde (H) kan ikke love flere tiltak til norske verft. Foto: Bjørn Stuedal
Statssekretær i Næringsdepartementet Lars Andreas Lunde (H) kan ikke love flere tiltak til norske verft. Foto: Bjørn Stuedal

Vil ikke love flere tiltak til norske verft

- Regjeringen følger situasjonen i norsk verftsnæring tett, sier statssekretær i Næringsdepartementet Lars Andreas Lunde (H) til Skipsrevyen, men det blir ikke flere oppdrag ved at regjeringen leier lanke med norske verft. Med unntak av en ny kondemneringsordning for skip vil ikke regjeringen love flere tiltak for norske verft.

Publisert Sist oppdatert

- For regjeringen er det en prioritet å legge til rette for at norsk, maritim næring kan fortsette å ligge i tet i utviklingen av ny teknologi, og hevde seg i et internasjonalt marked, sier Lunde. – Vi lytter til innspill og vurderer tiltak forløpende. Jeg har stor forståelse for at maritim næring står i en utfordrende situasjon og derfor har regjeringen lagt frem en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen i maritim næring, blant annet gjennom skipsfinansieringstilbudet, en kondemneringsordning for skip i nærskipsfart og utvidelse av byggelånsgarantiordningen til å inkludere forskuddsgarantier. Vi arbeider nå med å utforme innretningen av en kondemneringsordning for offshorefartøy.

Vil gjennomføre studie

Etter det Skipsrevyen forstår vil Nærings- og fiskeridepartementet i løpet av våren gjennomføre en studie av verftsnæringen. Anbudskonkurransen er avsluttet, og det vil om kort tid bli klart hvem som skal levere dette oppdraget. Rapporten skal foreligge før sommeren. Gjennom studien ønsker departementet å få en grundig analyse av norsk verftsnæring, for å få en pekepinn på hvor den kan være mest konkurransedyktig. Leveransen skal blant annet gi en beskrivelse av effekten offentlige virkemidler har for verftene, inkludert virkemidler fra Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, GIEK, Eksportkreditt, Enova, Nox-fondet og eventuelt andre virkemidler som klynger og EU-midler. Effekten av offentlige anskaffelser skal også beskrives. 

Bli abonnent hos Skipsrevyen.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Skipsrevyen.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

SR Komplett

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • 11 Utgivelser av Skipsrevyen
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 3587,-

KJØP

SR Komplett Personlig

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • 11 Utgivelser av Skipsrevyen
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 3587,-

KJØP

SR Komplett Digital

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2995,-

KJØP

SR Komplett Digital Personlig

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2995,-

KJØP

SR Pluss

 • Pluss saker
 • Varighet: 1 mnd
 • Pris: 2388,-

KJØP

SR Pluss Personlig

 • Pluss saker
 • Varighet: 1 mnd
 • Pris: 199,-

KJØP