PSW Yard - nytt verft med Europas største tørdokk

Wergelandgruppen signerte onsdag en avtale med PSW Group  for bygging og anvendelse av Europa’s største tørrdokk for borerigger og flytende installasjoner. Dokkområdet ligger ved Fensfjorden i Gulen kommune.

Publisert

Wergelandgruppen står for bygging av tørrdokken mens PSW Group sin del av avtalen omfatter all aktivitet knyttet til inspeksjon, reperasjon og vedlikehold av borerigger, boreskip, bolig-og-støtterigger og fartøy.  Arbeidet på tørrdokken som er lokalisert i Gulen industrihavn, Sogn og Fjordane, er allerede i gang, med forventet ferdigstillelse i 2020. Med en opprinnelig lengde på 200 meter (opsjon på ytterligere 100 meter), bredde på over 100m og dybde på 25m, vil dokken være den største av sitt slag i Europa, og dimensjonert til å ta imot samtlige typer borefartøy og rigger, melder Wergerlandgruppen i en pressemelding.

PSW Yard

Det nye verftet, som har fått navnet «PSW Yard» vil gi full tilgang til rigg / fartøy fra tre sider og dermed dramatisk redusere vedlikeholdstiden.

Administrerende Direktør i PSW Group, Oddbjørn Haukøy, er svært fornøyd med samarbeidet med Wergeland, og mener den nye dokken vil styrke hele området: «PSW Yard er et utrolig viktig steg i vår strategi rundt videreutvikling av livssyklustjenester til rigg-markedet. Sammen med Wergeland har vi nå muligheten til å gjøre området til et kompetansesenter i verdensklasse, noe som vil ha ringvirkninger i hele regionen».