Vaktsjefen anker den betingede fengselsstraffen
Vaktsjefen anker den betingede fengselsstraffen

Vaktsjefen anker dommen

Vaktsjefen på KNM «Helge Ingstad» anker dommen på 60 dagers betinget fengsel.

Det opplyser hans advokat, Tom Sørum, til Bergens Tidende.

Vaktsjefen ble i Hordaland tingrett dømt til 60 dagers betinget fengsel etter at fregatten kolliderte med «Sola TS» i november 2018.

Dommerne mente vaktsjefen ikke fulgte godt nok med på radaren og at han ikke fikk med seg VHF-oppkallingene og handlet på rett måte.

– Vi mener retten har lagt til grunn en for lav terskel for uaktsomhet etter straffeloven, sier Sørum til BT.