TGS erklærer Shearwater-opsjon

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Shearwater Geoservices skriver i en børsmelding at de har fått erklært opsjonen på ytterligere fire måneder i sin kontrakt med TGS. 

Da TGS i slutten av januar annonserte at de skulle skyte 40 000 km2 med seismikk i Norskehavet ble Polarcus og Shearwater tildelt hver sin kontrakt.

Nå melder Shearwater at TGS har bekreftet oppstart for opsjonsperioden i løpet av andre kvartal.

DEL