TGS deler ut seismikk-kontrakter i Norskehavet

Illustrasjonsfoto: Pexels.com

TGS melder til Oslo børs at de skal skyte 40 000 kvadratkilometer med seismikk i Norskehavet, i en multi-client 3D-survey som skal være den største noe enkeltselskap har gjort i nord-Europa. 

Med den store jobben følger også kontrakter til seismikkselskapene Polarcus og Shearwater GeoServices.

Polarcus har blitt tildelt arbeid på totalt 30 000 km2, hvorav 20 000 vil dekkes av to Polarcus-fartøy i løpet av 2017, og de siste 10 000 av to fartøy tidlig i andre kvartal 2018.

Shearwater GeoServices – eid 50 prosent av GC Rieber Shipping og 50 prosent av Rasmussengruppen – som så dagens lys i fjor høst melder at de har signert kontrakt for to undersøkelser med TGS, hvorav det ene er opsjon.

Shearwaters oppdrag er planlagt å begynne tidsrommet mars-mai 2017 og dekke 15 000 km2. Det sikrede oppdraget innebærer seks måneders arbeid for fartøy, mens opsjonen kan bringe ytterlige fire måneder.