Teknologien deira når viktig milepåle

TECO 2030 har teke imot ein prinsippgodkjenning (AIP) frå DNV på sitt drivstoffsystemet med komprimert hydrogen

Prinsippgodkjenninga gitt av DNV stadfestar levedyktigheita og sikkerheita til drivstoffsystemet, skriv dei i ei pressemelding. 

Systemet er designa for å vera anvendeleg for alle skipstypar og inkluderer komponentar som bunkringssystem, inert tank, lagringsrom for drivstoff, tilførselssystem for drivstoff, og system for gassavlastings, står det i pressemeldinga. 

– Me er glade for å ta imot denne ekstra prinsippgodkjenninga frå DNV for våre drivstoffsystem for komprimert hydrogen. Denne anerkjenninga stadfestar våre forpliktingar og kompetansen til å driva berekraft i den maritime sektoren, og understrekar potensialet til hydrogen som ei rein energiløysing for framtidas skipsfart. Me er framleis dedikerte til å fremja teknologien vår og samarbeider med industripartnarar for å akselerera overgangen mot nullutslepps-skipsfart, seier konsernsjef i TECO 2030, Tore Enger.