– Vi tror at sjøfolk vil komme til å merke seg hvem som løftet fram dette politisk, sier Hans Sande, NSOF, Bjørn Thorvaldsen i DNMF og i NSF Kurt Inge Angell i NSF. Foto: Sigbjørn Larsen.

SV løfter Helseregister for Sjøfolk fram i Stortinget

SV fremmet onsdag forslag i Stortinget om etablering av Helseregister for Sjøfolk. – Vi tror sjøfolk vil komme til å merke seg hvem som løftet fram dette politisk, sier Hans Sande, NSOF, Bjørn Thorvaldsen i DNMF og i NSF Kurt Inge Angell i NSF.

Publisert Sist oppdatert

- Undersøkelser viser at ulykkesfrekvensen for sjøfolk er blant de høyeste i noe yrke, og forventet levealder er den laveste av alle yrkesgrupper. (SSB Rapport 2009.) For å kartlegge årsakene til dette og sette inn forebyggende tiltak trenger vi mer kunnskap. Derfor mener vi at et Helseregister for sjøfolk er en god ide, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes. Et helseregister kan sørge for en systematisk innsamling av strukturerte data over tid og gjøre det mulig å forske på sjøfolks helse som yrkesgruppe sier Fylkesnes.

Til tross for at maritim næring er en av de viktigste næringene i Norge så finnes det ingen oversikt over hvem som arbeider i yrket. Det gjør det vanskelig å finne informasjon på gruppenivå. Opprettelsen av et helseregister for sjøfolk er derfor en nødvendig forutsetning for å kunne forske på sjøfolks helse.

- Vi tror at sjøfolk vil merke seg hvem som nå løfter denne saken politisk sier de tre forbundsrepresentanene fra NSOF, DNMF og NSF. Det er LO og landets tre sjømannsorganisasjoner NSOF, DNMF og NSF som har kjempet for etablering av Norsk Maritimt Helseregister i regi av Norsk Senter for Maritim medisin ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen. Etableringen av et slikt helseregister har til formål å fremme helse og forebygge sykdom og skade. Vi forutsetter selvsagt at etableringen av et slikt register ivaretar hensynet til personvern og datasikkerhet og oppfyller helseregisterlovens bestemmelser, sier representanter for de tre sjømannsorganisasjonene.

- Vi har tidligere sett at etableringen av for eksempel Kreftregisteret har gitt verdifulle resultater i form av å kunne forske på denne gruppen spesielt, og gitt oss ny kunnskap som har ført til nye og mer effektive behandlingsmetoder og forebyggende tiltak, sier Jan Sommerfelt-Pettersen som er en av initiativtakerne til et Helseregister for Sjøfolk.

- I 2005 besluttet Stortinget å samle et kompetansemiljø i maritim medisin på Haukeland Sykehus i Bergen. Det ble til Norsk senter for Dykker- og maritim medisin. Det vil være naturlig å bygge videre på dette kompetansemiljøet i etableringen av et slikt register, sier Sommerfelt-Pettersen.

- Det er uverdig at vi i år etter år har måttet kjempe for dette og vi er veldig glade fro at SV har forstått viktigheten av et slikt register som vil ha mye å si for å arbeide med forebyggende tiltak for å bedre helsen til sjøfolka, sier NSOF, DNMF og NSF.

Nå kan det altså se ut til å komme på plass dersom SV får flertall for forslaget når det skal voteres i Stortinget. – Vi  tror også at norske sjøfolk vil merke seg hvem det er som eventuelt mot formodning vil komme til å stemme mot et slikt forslag, sier representantene for de tre organisasjonene.