«Normand Drott».

Solstad har fått kontrakt for fem av sine AHTS’er

- Solstad Offshore ASA har gleden av å kunngjøre at Ocean Installer Limited ("Ocean Installer") har tildelt Solstad en kontrakt for et prosjekt i Vest- Afrika, opplyser selskapet. 

Prosjektet vil bli utført av de fem store AHTS-ene «Normand Drott», «Normand Prosper», «Normand Sapphire», «Normand Sigma» og «Normand Sirius». 

Den samlede kontraktsvarigheten er minimum 380 fartøysdager og starter i 4Q 2023.

- I tillegg har Ocean Installer AS tildelt Solstad en sesongkontrakt for 2024 for den store CSV-en «Normand Navigator» for arbeid hovedsakelig på norsk kontinentalsokkel, opplyser selskapet i en børsmelding. 

Kontrakten inkluderer også tilleggstjenester som ROV’er. 

- Kommersielle vilkår mellom partene er konfidensielle, men i tråd med dagens markedsforhold for denne typen fartøy, heter det videre i meldingen.