«Storeknut»

Fiskefartøy traff botn - skal ikkje gjera det same igjen

Den 14. oktober var fiskefartøyet «Storeknut» uheldig på veg attende frå eit fiskefelt nord om Lofoten. Ved innsegling til Verøy var fartøyet nede i botn.

Publisert Sist oppdatert

Fartøyet vart fortøydd ved lossekai like etter. Det vart so inspisert med ein gong, både innvendig og utvendig. Ingen lekkasjar vart oppdaga.  

I Verøy var det ikkje mogleg å få ein dykkar til å sjå på dette. Fartøyet fekk difor dispensasjon til å få dykkarar til å sjå på dette i Svolvær. 

Redningsselskapet stilte med dykkar då dei ankom kaien i Svolvær. Bunnbesiktelsen vart gjort og dei fekk video av det. Videoen vart gått gjennom i samband med DNV, og dei fekk pålegg om å utbetra skadane innan 1,5 månad. 

Skaden omfattar om lag fire kvadratmeter midtskips på styrbord side, under vasslinja. Omlag under slingrekjøl, står det.

Dei fekk dispensasjon til å halda fram som vanleg i 1,5 månad, står det i ulukkesrapporten. Dette vart stadfesta av Sjøfartsdirektoratet sin vakttelefon 16- oktober omlag 19.30. 

Ingen vart skadd under hendinga, men fartøyet fekk seg ein skade. 

Fartøyet «Storeknut» vart bygd i 1996, er 70,6 meter langt og 13,6 meter breitt.

Under årsak skildarar innsendar av rapporten at det var trang innsegling der låg fart var naudsynt. Straum og vind måtte hensynstakast, noko som resulterte at ein kom for nær land. 

Før inngegling var det risikovurdert muntleg av bruvaktbesetninga. 

Det er sett i verk tiltak for å unngå denne situasjonen igjen, og den er å ikkje gjera den same inseglinga, med lasta båt, på natta, når det er straum og kuling.