Salthammer Båtbyggeri sikret ny kontrakt

Salthammer Båtbyggeri AS (SHB) har inngått byggekontrakt med Hansen Maskin & Transport AS, på bygging av en BobCat 26, Designet av Tomra Engineering AS, med en største lengde på 26,1 m og en bredde på 15 m

Kontrakten er den første mellom Hansen Maskin & Transport AS og Salthammer Båtbyggeri AS. Det er også det første prosjektet basert på Tomra Engineering AS sitt nyutviklede design BobCat 26. 

BobCat 26 designet er utarbeidet i tett samarbeid mellom designer og kunde, slik at designet oppfyller kundens behov på best mulig måte. 

Tomra Engineering AS sitt BobCat 26 design har et stort bruksområde. Stor lastekapasitet, stor dekksplass og med mulighet for store krankapasiteter.  

Allsidig bruksområde

Designet kan tilpasses de fleste oppgaver innen frakt og flytende anleggsvirksomhet, innen akvakultur og anleggsvirksomhet. Hele skipet blir bygget på anlegget til Salthammer Båtbyggeri AS, inkludert skrog. 

- Vi setter stor pris på å bli valgt som leverandør av dette nybygget og takker for oppdraget, denne kontrakten er nok et bevis på Salthammers evne til å bygge båter i Norge, og den høye kvaliteten og håndverket som blir lagt ned er ettertraktet hos våre kunder, sier Andreas Vie Murvold Salgs og Markedssjef i SHB.

Leif Martin Hansen, daglig leder i Hansen Maskin & Transport AS, ser fram til ferdigstillelse av nybygget: 

- Vår virksomhet driver innenfor bygg og anlegg både på land og til havs, der den maritime delen har økt mest de siste årene. Vi over tid sett behovet for å øke kapasiteten vår. I dag har vi en anleggsferge og tre lektere. Jeg har gått med tanker om nybygg i flere år, og var ganske bestemt på hvordan fartøyet skulle utformes. Valget falt på Salthammer som samarbeidspartner, etter en samlet vurdering av evne til samarbeid om design, kvalitet, fleksibilitet samt en rekke gode tilbakemeldinger fra andre kunder. 

- Samarbeidet frem til kontrakt har vært svært positivt, med mange gode innspill, til et konsept som er litt utenfor det tradisjonelle. Jeg opplever Salthammer som svært lydhøre for nye tanker og løsninger. Det er en stor trygghet at veien til verftet er kort og kommunikasjonen god med tanke på å kunne utvikle et så optimalt produkt som mulig. Det er også viktig for oss å være med å opprettholde norske tradisjoner og kompetanse innen skipsbygging, legger han til.