- Det er veldig gledelig for oss å kunne bygge i Norge og bidra til vekst i den maritime klyngen på vestlandet, sier Fredrik Remøy.
- Det er veldig gledelig for oss å kunne bygge i Norge og bidra til vekst i den maritime klyngen på vestlandet, sier Fredrik Remøy.

Rem Offshore seiler i medvind

Selskapet er godt fornøyd med å levere positive tall for andre år på rad, i en periode der de fleste av konkurrentene leverer store underskudd.

Publisert

I 2019 leverte Rem Offshore-konsernet en driftsmargin på hele 31 prosent, og inntekter på 597 millioner. Driftsresultatet endte på 155 millioner. I 2020 hadde selskapet en driftsinntekt på 587 millioner, et driftsresultat på 139 millioner.

- Vi er godt fornøyde med å levere positive tall for andre år på rad, i en periode der de fleste av våre konkurrenter leverer store underskudd, sier redersjef Fredrik Remøy til Skipsrevyen. 

Uinterressant 

Til tross for at resultatene ikke kan omtales som annet enn strålende, særlig situasjonen tatt i betraktning, mener Remøy at tallene er uinteressante: 

- Det er ni måneder siden årsslutt, sier han. 

Han legger til at først mot slutten av 2021 kan de se at de høye kostnadene tilknyttet Covid-19 begynner å slippe taket: 

- Vi er veldig fornøyde med å ha ulike ben å stå på og ser på flere muligheter for å øke tilstedeværelsen vår både horisontalt og vertikalt i verdikjeder. Vi har hatt en veldig høy utnyttelsesgrad av skipene våre gjennom året og det tar vi som et tegn på at vi har en attraktiv flåte, sier Remøy. 

Ikke gått utover operasjonene 

Rederlaget hadde rundt 400 ansatte i arbeid i fjor. Det var 22 flere enn året før. 378 av de ansatte var seilende, mens 21 av dem arbeidet på land i Fosnavåg på Sunnmøre og Varna i Bulgaria. 

I årsrapporten står det at pandemien har gitt utfordringer og ekstrakostnader både i fjor og i år, men at rederlaget har klart å unngå å la det gå utover operasjonene. 

Flere ansatte har imidlertid blitt nødt til å stå i arbeid lengre enn normalt. 

Stor tro på norskekystens kompetanse 

Remøy er tydelig mer opptatt av nåtid og fremtid enn det han er av å snakke om fjorårets resultater.

- I løpet av året får vi levert den første av tre Commissioning Service Operation Vessel (CSOV) som skal operere i havvindmarkedet – der to av dem bygges i Norge, sier Remøy. 

- Det er veldig gledelig for oss å kunne bygge i Norge og bidra til vekst i den maritime klyngen på vestlandet. Det gjøres uten store subsidiepakker fra staten, og med en stor tro på den kompetansen som eksisterer langs kysten. Hvis den norske stat ønsker en levedyktig maritim leverandørnæring i fremtiden så bør den slutte å fokusere på de store offshore-verftene som ikke evner omstilling og heller fokusere på de eksportrettede bedriftene som allerede leverer kvalitet i verdensklasse, legger han til.