Sikret aluminium til Europa på norske skip. Statsminister Erna Solberg møtte EUs president Donald Tusk. Foto: NTB/Scanpix.
Sikret aluminium til Europa på norske skip. Statsminister Erna Solberg møtte EUs president Donald Tusk. Foto: NTB/Scanpix.

Regjeringen sikrer aluminium til Europa på norske skip

EØS-avtalen sikrer fortsatt norsk aluminium til Europa på norske skip. - EØS-avtalen er grunnleggende for vår trygghet, sier statsminister Erna Solberg til Skipsrevyen. - Svært viktig avklaring, sier Harald Solberg i Rederiforbundet, som fortsatt frykter en handelskrig mellom USA og Kina.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

En EU-toll på stål og aluminium kunne ha rammet 1500 skipsanløp i Norge, og norske rederier og arbeidsplasser hardt. Hydro var bekymret for EU-toll på norsk aluminium. Fra fem norske smelteverk går det i underkant av 1500 skipsanløp til og fra kai hvert år. Det opplyser kommunikasjonsdirektør i Hydro; Halvor Molland, til Skipsrevyen. I tillegg frakter norske rederier en betydelig andel av stål og aluminium på verdensmarkedet.

Dette er saken:

Da Trump innførte forhøyede tollsatser på stål og aluminium for å redde den gamle amerikanske stålindustrien i det såkalte “rustbeltet,” i de statene som var en del av velgergrunnlaget hans, så var det knapt noen i Norge som leet på et øyelokk. Det var billig stål fra Kina som var det primære angrepsmålet. En forsvinnende liten del av norsk eksport av stål og aluminium går til USA. Få tenkte på at norske rederier frakter en betydelig andel av stål og aluminium på verdensmarkedet.

Kan ramme Norge “veldig hardt”

Nå har pipen fått en annen lyd. I går reiste statsminister Erna Solberg til Brussel for å møte både EUs president Donald Tusk og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker. NHO-sjef Kristin Skogen Lund sa til NRK at hun trodde at en eventuell straffetoll kunne ramme Norge «veldig hardt». Hva hadde skjedd? Hvorfor hadde dette plutselig blitt så viktig for Norge? Hvordan kunne det ha rammet oss, og hvilken betydning kunne det ha fått for norsk shipping?

Rederiforbundet frykter handelskrig

Inntil forrige fredag hadde EU fritak for de nye tollsatsene i USA, som medførte 10 prosent økt toll på aluminium og 25 prosent økt toll på stål. Det fikk ikke EU forlenget. EU vil derfor komme til å angripe Trumps tollsatser, som EU mener er innført i strid med de internasjonale handelsreglene i WTO (World Trade Organization), der frihandel og tilbud og etterspørsel er de bærende prinsippene. Denne typen “straffetoll” som Trump innførte, kan også lett føre til kjedereaksjoner som til slutt kan føre til handelskrig og en resesjon i markedet, og det er nettopp dette som i følge en del analytikere nå er i ferd med å skje. - Dette kan øke faren for handelskrig, sier Halvor Molland i Hydro til Skipsrevyen.

- Vi ser svært alvorlig på den situasjonen som er under utvikling, sier Harald Solberg i Rederiforbundet.  Handel mellom land er avgjørende for arbeidsplasser og vekst. Over 80 prosent av verdens handel fraktes med skip og store endringer i handelspolitikken vil kunne gi store endringer i handels- og transportmønstrene. 80 prosent av de norske deep sea-rederienes totale omsetning kommer fra utlandet, med Kina og USA som de viktigste markedene. Vi vil advare sterkt mot konsekvensene av den linjen Trump og USA nå legger seg på. Den rokker ved grunnprinsippene for global handel og vekst. Det er gode grunner til å slå ring om de grunnleggende spillereglene som gjelder for internasjonal handel, sier Solberg til Skipsrevyen.

Frykter dumping av billig aluminum i EU

I tillegg til dette så er EU bekymret for at den amerikanske straffetollen vil komme til å medføre at billig stål og aluminium fra Mexico, Canada og Kina vil komme til å bli dumpet i Europa. Dette ønsker EU å demme opp for. Dermed er det ventet at EU vil innføre tilsvarende toll på stål og aluminium fra land utenfor EU som det Trump har innført i USA. 1000-kroners spørsmålet var derfor hvordan EU i denne sammenheng ville komme til å se på Norge? Ville EØS-avtalen omfatte norsk stål og aluminum, og ville Norge i denne sammenhengen bli ansett som innenfor eller utenfor EUs indre marked? Utfallet var ikke gitt. Derfor har diplomatiet jobbet intenst i  det stille over en lang periode med disse spørsmålene. Derfor traff Erna Solberg Angela Merkel nylig på en av Hydros fabrikker i Tyskland. Norsk aluminium er en vesentlig bestanddel i den tyske bilindustrien.

(Saken fortsetter under bildet)

- Svært viktig avklaring.

Dette sa statsminister Erna Solberg til Skipsrevyen sent i går kveld etter møtet med Juncker: - President Juncker med klar tale: Norge skal ikke rammes av negative konsekvenser som følge av EUs beskyttelsestiltak på stål og aluminium. Det er bra for norske arbeidsplasser og norsk næringsliv, sa Solberg. Jeg takker utenriksministeren og hennes folk for god innsats for norske interesser. EØS-avtalen er grunnlaget for denne tryggheten, sa Solberg.

-Veldig godt jobbet av regjeringen, sier Rederiforbundets Harald Solberg til Skipsrevyen. – Dette er en svært viktig avklaring som også viser hvorfor EØS-avtalen er en avgjørende bærebjelke for Norge, norsk næringsliv og norske arbeidsplasser, legger Solberg til. 

1500 skipsanløp til og fra norske smelteverk

Norske smelteverk i Sunndal, Årdal, Høyanger, Husnes og Karmøy leverer alle aluminium til det europeiske markedet. Norge er faktisk Europas største leverandør av aluminium! Ved Hydros anlegg i Sunndal får Skipsrevyen bekreftet at det minst forlater et skip fra kai med aluminium til Europa hver uke gjennom hele året. I tillegg til alle skipsavgangene som frakter aluminium til Europa så kommer også alle skipene som kommer til kai med råstoff til produksjonen. I følge kommunikasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro dreier det seg om i underkant av 1500 skipsanløp til og fra de norske smelteverkene i året.

Ikke så bekymret

-Foreløpig har vi ikke merket noe til dette, sier administrerende direktør i Sea Cargo, Ole Sævild til Skipsrevyen. Selskapet er et datterselskap av rederiet Seatrans som er en betydelig shipping-aktør av denne typen frakter. - I det korte perspektivet er vi ikke så bekymret, sier Sævild. Vi har langsiktige kontrakter, det har også våre kunder med sine kunder. Det er klart at også vi på lang sikt vil komme til å bli påvirket av det som skjer i Europa og på verdensmarkedet, men det er jo ingen som vet hva EU kommer til å foreta seg ennå, så alt blir jo bare spekulasjoner inntil de har bestemt seg, sa Sævild til Skipsrevyen i går. Nå vet vi det i alle fall hva gjelder Norge.