Menn toppar klart den dystre statestikken.

Seks personar drunka i november

Seks personer omkom i drukningsulykker i november. Ifølgje Redningsselskapets drukningsstatistikk har 86 personer druknet så langt i år.

6 prosent av dei som har drunka så langt i 2022 er born under 14 år, medan 43 prosent er 60 år eller eldre. Menn står for 84 prosent av ulukkene.

– God symje- og livredningsundervisning i grunnskulen, inkludert øving utandørs der ulukkene skjer, er viktig. Samstundes må me også førebyggja drunkingsulukker blandt den godt vaksne delen av befolkninga, som utgjer ein stadig større del av statestikken, seier Tanja Krangnes , fagsjef for drunkningsførebygging i Redningsselskapet.

Seks av dei 86 personane var norske statsborgarar som har omkome i ulukker i utlandet.

Fire av ulukkene i november skjedde frå fritidsbåt, yrkesfartøy, personbil i vatn og under bading. To er kategoristert som fall frå land.

Vinter i vatnet

Mange ferdast på sjøen også på denne tida av året. Vatnet er kaldt, og Redningsselskapet oppfordrar alle til å førebu seg godt og tenkja sikkerheit uansett vassaktivitet. I november var det fleire ulukker der folk har gått gjennom isen, men klart å berga seg opp att.

– Skal du ut på isen er kunnskap, reiskap og selskap viktige stikkord. Sjekk alltid isforholda og ta med sikkerheitsutstyr som ispiggar, kasteline og mobil i vasstett pose. Då kan du både berge deg sjølv og andre om uhellet er ute, seier Krangnes.

Mange ferdes på sjøen også på denne tiden av året. Vannet er kaldt,og Redningsselskapet oppfordrer alle til å forberede seg godt og tenke sikkerhet uansett vannaktivitet. I november var det flere ulykker der folk har gått gjennom isen, men klart å berge seg opp igjen.