Redningsselskapet assisterer båt juni 2023.

Over ti tusen oppdrag for Redningsselskapet i 2023

Redningsselskapet utførte 10 412 oppdrag i 2023 og seilte en distanse tilsvarende syv ganger jorden rundt. Høye tall til tross representerer dette en liten nedgang fra 2022.

Publisert Sist oppdatert

Totalt på landsbasis har det vært en liten nedgang i antall oppdrag sammenlignet med 2022. Redningsskøytene utførte i 2023 6160 ordinære assistanseoppdrag hvorav 835 var søk- og redningsoppdrag utført under HRS ledelse. Flesteparten av oppdragene utover søk- og redningsoppdrag var assistanser av fartøy, fremdriftshavarier og grunnstøtinger.

Færre grunnstøtinger 

De siste årene har vi på landsbasis hatt en tydelig økning i antall båter som går på grunn, denne trenden gjenspeiler seg i enkelte av landets fylker, deriblant i Oslo, Rogaland, Vestfold og Telemark og Nordland, mens det totalt på landsbasis har vært en nedgang i antall grunnstøtinger fra 315 oppdrag i fjor mot 320 i 2022.

Også antallet brannrelaterte oppdrag har gått ned fra 74 oppdrag på landsbasis i 2023 mot 83 i 2022. 

– Det har vært et år med relativt varierende vær, høye energipriser og i perioder har vi sett mindre trafikk i fritidsflåten. Det gjenspeiles i oppdragsstatistikken med en generell nedgang i antall oppdrag i fjor. Men vi har likevel hatt flere svært alvorlige hendelser og redningsaksjoner på sjøen, sier Tom Haakenstad, beredskapssjef i Redningsselskapet. 

Seilt syv ganger jorden rundt 

I tillegg har Redningsselskapet utført 2337 ambulanseoppdrag og 1804 oppdrag som sikrer at los tjenesten kan komme trygt frem til fartøyet som skal loses til kai. Dette bringer det totale antallet oppdrag til 10 412. Redningsskøytene har i 2023 seilt en imponerende distanse, 234.191 nautiske mil, som tilsvarer nesten syv ganger rundt jorden. 

Redningsselskapet assisterte i fjor 4798 fartøy og 10 077 personer gjennom året. Oppdragstoppen for de ordinære oppdragene var i juli der redningsskøytene utførte hele 1393 oppdrag. Den totale oppdragsmengden medregnet lostilbringer-oppdragene var størst i Nordland, etterfulgt av Agder og Vestfold og Telemark.

Antall ordinære assistanseoppdrag for redningsskøytene i 2023 fordelt på fylker.

I 2022 ble det utført 6271 ordinære oppdrag av redningsskøytene der 912 var søk- og redningsoppdrag. 

I tillegg hadde Redningsselskapets maritime mobile innsatskonsept (MMI), som er en gruppe frivillige med ekspertise på akutthjelp og is- og overflateredning, også rundt 65 oppdrag der 18 av oppdragene var søk-og redning. MMI er beredskap hele året, og bruker blant annet mobile luftputebåter som raskt kan lastes på tilhenger og fraktes til andre deler av landet dersom det er behov. Flesteparten av oppdragene i 2023 var i Risør, Oslo og indre Østfold. 

27 liv reddet 

Redningsselskapets visjon er at ingen skal drukne, og i 2023 har Redningsselskapets mannskap og redningsskøyter reddet hele 27 liv fra drukning. Dette er en vesentlig økning i antall liv reddet sett i forhold til i fjor da 22 personer ble reddet.

– Redningsselskapets bredde, oppdragstyper og tilstedeværelse gjenspeiles godt i oppdragstallene. Det er mange faste og frivillige mannskaper som hver dag jobber for å trygge vår langstrakte kyst. Uten dem hadde vi ikke kunnet utføre vårt livsviktig samfunnsoppdrag, sier generalsekretær i Redningsselskapet, Grete Herlofson. 

I 2022 var det til sammenlikning totalt 10.627 oppdrag inkludert ambulanse og lostilbringeroppdrag.