19. april 2024: I et statsråd på Slottet ble det gjort endringer i regjeringen. Jan Christian Vestre er ny helse- og omsorgsminister, Cecilie Myrseth er ny næringsminister og Marianne Sivertsen Næss er ny fiskeri- og havminister.

Nye statsråder i Nærings- og fiskeridepartementet

Cecilie Myrseth (Ap) er utnevnt til næringsminister og Marianne Sivertsen Næss (Ap) er utnevnt til fiskeri- og havminister i statsråd 19. april.

Cecilie Myrseth er ny næringsminister:

- Vi skal få flere i jobb, skape aktivitet i hele landet, øke eksporten og kutte klimagassutslippene. Disse målene skal vi nå sammen, gjennom en aktiv og fremtidsrettet næringspolitikk. Jeg er opptatt av at å legge til rette for levende lokalsamfunn og arbeidsplasser i hele landet, sier næringsminister Cecilie Myrseth.

Cecilie Myrseth (39) kommer fra Troms og er utdannet psykolog. Myrseth ble utnevnt til fiskeri- og havminister 16. oktober 2023. Hun har vært stortingsrepresentant for Troms siden 2017 og medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet siden 2019. 

Som næringsminister får hun ansvaret for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til blant annet næringsliv, industri, mineralnæringen, reiseliv, dagligvare og konkurransepolitikk, handel og eksport, statlig eierskap, samt næringsrettet forskning, utvikling og innovasjon.

Øvrig politisk ledelse for næringsministeren er:

Statssekretær Tore O. Sandvik (Ap)

Statssekretær Vegard Grøslie Wennesland (Ap)

Politisk rådgiver Sofie Rosten Løvdahl (Ap)

Marianne Sivertsen Næss er ny fiskeri- og havminister

- Vi har fantastiske naturressurser i Norge, og havet har ressursene som verden både trenger og ønsker, som sjømat, energi og opplevelser. Jeg er opptatt av at våre ressurser skal bidra til verdiskaping og aktivitet langs hele kysten. Fellesskapets ressurser skal komme fellesskapet til gode. Regjeringen skal føre en aktiv havpolitikk, som sikrer folk trygge og gode jobber som vi skal leve av i fremtiden, sier Marianne Sivertsen Næss.

Marianne Sivertsen Næss (50) kommer fra Hammerfest og har bakgrunn som lærer og rektor. Sivertsen Næss har vært stortingsrepresentant for Finnmark siden 2021, og har ledet energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Fiskeri- og havministeren har ansvaret for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til fiskeri, havbruk, sjømat, maritim politikk og kystutvikling, havne- og sjøtransportspolitikken, skipsfart, samt marin og maritim forskning og utvikling.

Øvrig politisk ledelse for fiskeri- og havministeren er:

Statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen (Ap)

Statssekretær Even Tronstad Sagebakken (Ap)

Politisk rådgiver Nicklas Simonsen (Ap)